Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Kungskliniken – högkvalitativ privat tandvård i Eskilstuna

Efter en omfattande ombyggnation har Kungskliniken i Eskilstuna utökat till dubbel kapacitet. Med två tandläkare, en tandhygienist och fem tandsköterskor samt sex behandlingsrum är Kungskliniken den största privata tandläkarmottagningen i Eskilstuna. Här erbjuds all möjlig tandvård, från allmän och förebyggande till implantat.

Grundat på lång erfarenhet och kompetens står Kungskliniken för högkvalitativ tandvård i Eskilstuna. Nils-Eric Vallo driver kliniken tillsammans med sin fru som också är tandläkare. Båda är anslutna till Praktikertjänst.

Effektiva processer
Förutom uppgradering av lokaler och utrustning har Kungskliniken genomgått verksamhetsutvecklingsprogrammet Addera under Praktikertjänst. Programmet bidrar bl.a. till att effektivisera processer så att verksamheten flyter på smidigare.
– Vi ser till att utnyttja våra resurser på ett bättre sätt idag. Våra tandsköterskor är högutbildade, och kan utföra många moment på egen hand. Eftersom vi tar vara på deras kompetens kan vi också ta emot fler patienter, förklarar Nils-Eric Vallo.

Friska tänder viktig del av livet
Starka, friska tänder är en viktig del av människors liv. Vackra tänder höjer livskvaliteten och påverkar vardagen markant. Att ersätta tandförluster med implantat är därför en växande trend, liksom annan estetisk tandvård.
Kungskliniken har redan idag utrymme för att inrätta ett tandteknikerlaboratorium, att anställa en tandtekniker är en långsiktig ambition som kommer att höja kapaciteten ytterligare.
– I dagsläget funderar vi på att anställa ytterligare en tandläkare. Om tillväxten fortsätter i samma takt som idag kan det även bli aktuellt med en tandtekniker. Vi måste först investera i ett laboratorium, och det ser vi som ett mer långsiktigt mål, berättar Vallo.

Investerar för framtiden
Kungskliniken är en högteknologisk klinik med datoriserad utrustning. Efter att ha investerat i en OPG-röntgenmaskin kan man ta bilder på hela käken i ett svep. Den digitala tekniken medför stora fördelar både för tandvårdspersonal och patienter.
– Eftersom vi nu slipper skicka patienten till lasarettet för att ta röntgenbilder så sparar vi in resurser för alla parter. En OPG-röntgen är visserligen en stor kapitalinvestering, men eftersom vi blir mer effektiva ser vi det som ytterligare en god investering för framtiden, menar Nils-Eric Vallo.

Ökad livskvalitet
Nils-Eric Vallo tog över Kungskliniken 2002. Vallos far driver en annan privatklinik i Eskilstuna, så att rikta in sig på privattandvård var en given väg. Kungskliniken har ca 3500 patienter idag. I takt med att kliniken successivt utökar kommer även patientantalet att öka, men samtidigt fokuserar man på att behålla en nära, personlig kontakt med patienterna.
Nils-Eric poängterar slutligen att det är viktigt att se hela patienten, att sätta sig in i individens vardag och förutsättningar för att kunna erbjuda bästa tänkbara anpassade tandvård. Att bidra med ökad livskvalitet har alltid varit huvudambitionen för Kungskliniken.