Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Kunskap och kvalitet är ledord för ITEM- Installationsförvaltning AB

ITEM, som står för, installationer, teknik, ekonomi och miljö, är ett företag på frammarsch. Under 2010 ökade omsättningen med 50 % jämfört med föregående år. ITEM:s produkter är ständigt efterfrågade och allt tyder på att ITEM kommer att fortsätta att växa.

ITEM- Installationsbyrå AB startade 1994 i samband med att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) lagstiftades och då kraven på ventilation och luftkvalitet i arbetslokaler föreskrevs av arbetarskyddsrörelsen. Företaget har sina lokaler i Strömsbro och arbetar med kommersiella, privata och offentliga fastighetsinstallationer med inriktning på VVS och inneklimat. ITEM erbjuder tjänster som kontroll, OVK, besiktning, utredningar, underhåll, ventilation, radonutredning, mm.

Ger kunderna trygga och ekonomiska lösningar
För att kunna uppfylla ställda krav på klimat och inomhusmiljö satsar ITEM på tjänster och förvaltningssystem som ger kunderna trygga och ekonomiska lösningar under installationens hela livslängd.
– Kunskap och kvalitet är ledord i vår verksamhet berättar ITEM:s VD Sven Axelsson. Vi har specialiserat oss på utredningar och förslag till lösningar av kundernas problem med inneklimatet eller ställda funktionskrav vid förändring av verksamhet eller tänkt ombyggnad

Kunnig och kompetent personal
Sven Axelsson är mycket noga med att framhäva ITEM:s medarbetare som alla har mångårig erfarenhet inom teknikområdet VVS. Tack vare detta kan ITEM minska kundernas behov av kontakter med konsulter med konsulter och entreprenörer inom rör, kyla, ventilation, styr mm. Han berömmer deras ansvarskänsla och engagemang inför sina arbetsuppgifter samt deras sociala kompetens vid kundkontakterna.
– Tillsammans har allt detta bidragit till vårt fortsatta förtroende hos våra kunder.
När ITEM startade var enbart tre personer anställda, men i takt med att företaget växte anställdes det fler. Under flera år fanns det nio personer i verksamheten. ITEM har idag 16 fast anställda och fler personalökningar väntar. Företaget har som mest haft fyra delägare men drivs sedan 2008 av Sven Axelsson.

Satsar på långsiktiga relationer
ITEM arbetar tvärvetenskapligt , inte bara med VVS- tekniken , utan även med varje berört område. För ITEM är den kontinuerliga kontrollen efter installationen mycket viktig. ITEM vänder sig fastighetsägare, förvaltare och brukare av lokaler, både privata och offentliga såväl stora som små. Företaget nöjer sig inte med att enbart uppfylla kundens förväntningar. I sin strävan efter nöjda kunder satsar även ITEM på förväntningar hos brukare av lokaler och andra som är ”kundens kund”. Vidare är det också betydelsefullt att nämna att ITEM arbetar nära sina kunder. Samarbetet skall vara enkelt och okomplicerat så att det gemensamma målet kan uppfyllas: en bra slutprodukt. ITEM ser varje kund som en referens och anpassar därför utbildningar för att uppnå ett maximalt gensvar från deltagare och företag. Företaget värnar såväl om den inre som den yttre miljön i utförandet av sina uppdrag. Något som också är betydelsefullt för ITEM är kvalitet. Policyn är att sätta kunden i centrum med så få aktörer som möjligt. En självklarhet är att anpassa projektering och produktion efter de krav som kund och samhälle ställer.
– Styrkan ligger i långsiktiga kundrelationer förklarar Sven Axelsson. Vår personals breda kompetens med specialister inom olika områden utgör ett bra team. Vi har en god dialog med kunderna samt att de har fått ett önskat resultat efter föreslagna åtgärder. Detta har gett nöjda kunder som återkommer.

Unik helhetslösning
Företaget har en helhetslösning som få konkurrenter kan erbjuda. Oftast krävs det två olika företag. ITEM ensam kan erbjuda både konsult och underhållstjänster.