Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Kunskapsföretag med utrymme för tillväxt

Med anor från 1970-talet fortsätter Skaraföretaget Valle Blästring AB sin resa mot ytterligare tillväxt och utveckling. Under mitten av 90-talet flyttade verksamheten in i då splitternya, specialanpassade lokaler med plats för expansion. Här tas stora detaljer på upp till 40 meter i längd och 6 meter i diameter emot, det finns också gott om utrymme för en gedigen uthyrningsverksamhet där Valle Blästring erbjuder bygg- och anläggningsmaskiner, bodar och vagnar, kranar, hissar och liftar.

Tack vare sin flexibilitet och långa erfarenhet är Valle Blästring Ramirents kundcenter i Skara. Genom samarbetet har man tillgång till en av Sveriges största uthyrningsverksamheters heltäckande sortiment omfattande allt från de största entreprenad- och skogsmaskinerna till mindre, handhållna specialmaskiner.
– Vi satsar mycket på uthyrningsverksamheten, samtidigt är vi verksamma på en hel del andra marknader där vi bl.a. tillverkar egna specialcontainrar för biogas och vattenbilning. Containrarna har ett mycket brett tillämpningsområde, men det är inte traditionella avfallscontainrar vi pratar om, förtydligar Valle Blästrings VD Göran Lantz.

Söker nytt folk
Valle Blästring har under de senaste 20 åren stärkt varumärket och sin marknadsposition avsevärt genom väl utförda arbeten och gedigen kunskap gentemot sina uppdragsgivare. Idag drivs företaget av andra generationen bestående av bröderna Göran, Arne, Mikael och Thore Lantz samt systern Christina Gustavsson. Samtliga är aktiva i produktionen samt inom maskinuthyrningen.
– Vi ser en ökande efterfrågan inom bl.a. smidesdetaljer, och söker nu utöka med en extra medarbetare som har erfarenhet från området. Vi är ständigt på jakt efter duktigt folk inom alla våra verksamhetsområden. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt medarbetare, därför är vi mycket lyhörda och försöker knyta till oss kompetens så fort vi får chansen, fortsätter Göran Lantz.

Framsynt kunskapsföretag
Lennart Lantz grundade bolaget med framsynthet och idag är Valle Blästring ett kunskapsföretag inom blästring, metallisering och rostskyddsmålning. Blästring är en viktig åtgärd för att få plåt och stål ordentligt rent före målning, företaget använder fristråleblästring med polerande material i olika sammansättningar beroende på vilket material som rengörs.
Metallisering avser termisk sprutning av zink- och aluminiumskikt som korrosionsskydd. För alla typer av rostskyddsmålning använder Valle Blästring en- och tvåkomponentsfärger för ett hållbart resultat. Samtliga affärsområden har utvecklats på hemmamarknaden Skaraborg. Med en väntad stadig tillväxt finns potential för Valle Blästring att utöka sin tjänsteverksamhet även på större geografiska marknader framöver, men mer vill inte Göran Lantz avslöja just nu.