Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Kuponger ett starkt marknadsinstrument för alla branscher

De traditionella rabattkupongerna har kommit igen, och de är mer eftertraktade nu än någonsin. En anledning är att konkurrensen hårdnar inom dagligvaruhandeln, varpå man gärna vill uppmärksamma konsumenterna på spännande nyheter och därmed få ett försprång i försäljningen genom att erbjuda rabatt mot kupong. Kuponginlösen har hanterat merparten av de kuponger som används i dagligvaruhandeln i drygt 40 år. Idag erbjuder man även mobila kuponger och elektroniska presentkort tillsammans med vardagsnära betaltjänster i en effektiv onlineclearinglösning.

Kuponger kan bevisligen lyfta försäljningen i butikerna. En studie som genomförts av Handelns utredningsinstitut visar att omsättningen för kupongvaror ökar med i snitt 30 procent jämfört med varor utan kupong. Dagens konsumenter är oerhört pris- och kvalitetsmedvetna. Samtidigt vill man gärna prova nya produkter och märken, och då underlättas försäljningen genom att konsumenten erbjuds viss rabatt mot kupong.

Föregångare för smarta clearing- och betaltjänster
För Kuponginlösen började resan för ca 40 år sedan, då butiker runtom i landet hade ett uttalat behov av en central tjänst för att underlätta inlösen av kuponger. Fram till 2005 var kuponghanteringen uteslutande manuell och butikerna skickade stora volymer med kuponger till Kuponginlösen.
Utvecklingen har gått raskt framåt de senaste fem åren, och idag är i stort sett alla Kuponginlösens transaktioner elektroniska. Omkring 4000 butiker i hela landet är elektroniskt uppkopplade direkt mot Kuponginlösens clearingsystem, vilket innebär att så fort kupongen är dragen i kassan så är den clearad och butiken får ersättningen utbetald dagligen.
– Vi hanterar cirka 3000 kupongkampanjer årligen från de drygt 300 leverantörer som vi samarbetar med, berättar Pontus Ellefsson, VD för Kuponginlösen.
Kuponginlösen har knappt 50 medarbetare och servar ett stort antal butiker över hela Sverige, från den lilla servicebutiken på hörnet till den stora kedjans samtliga butiker.
– Det är ett enormt uppdrag som kräver att vi har öppen verksamhet dygnet runt, året om. Tack vare ny teknik klarar vi det, och jag vågar påstå att vi går som föregångare när det gäller smarta clearing- och betaltjänster. Vi insåg tidigt fördelarna med att investera i ny teknik och idag ligger vi steget före när det gäller modern hantering av transaktioner av de flesta slag.

Butiker söker nå konsumenten på ett personligt plan
Kuponger finns över hela världen, i vissa länder är de mer vanliga än andra, men gemensamt för samtliga är behovet av bra lösningar för att hantera clearing av kupongerna. Det har också blivit lättare att nå konsumenten tack vare sociala medier, här finns en snabb ingång till marknaden som butikerna börjat uppmärksamma.
– Via de sociala medierna nås konsumenten på ett personligt plan, och dessutom finns utökade möjligheter då konsumenten ofta fortsätter sprida budskapet till sina egna kontakter.
Kuponginlösen söker ständigt utveckla erbjudandet för att bredda målgruppen.
– Vi vänder oss nu till fler aktörer inom handeln som är intresserade av att utveckla kunderbjudandet med våra smarta clearing- och betaltjänster, säger Pontus Ellefsson.
Kuponginlösen har utvecklats till nästa nivå, och är idag en innovativ samarbetspartner för alla branscher.