Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kvalitativ assistans på brukarens villkor – det är Kvalitea Assistans

Kvalitea Assistans Blekinge AB är ett privatägt assistansbolag som hjälper personer med olika typer av funktionshinder, i alla åldrar, och med olika behov att få en funktionell och trivsam vardag. Kvaliea är till för den som vill kunna välja utförare av personlig assistans själv. Genom att fokusera på möjligheter istället för hinder är Kvalitea en pålitlig och effektiv samarbetspartner för både brukare (vårdtagare) och deras representanter.

Det händer ofta att personer med funktionshinder inte är medvetna om att det även finns möjlighet för dem att kunna få hjälp med sin assistans av fler utförare utöver de alternativ som erbjuds via den kommunala assistansen. Med rätt kompetens och erfarenhet kan Kvalitea hjälpa brukare och deras representanter tidigt, med rådgivning kring ansökan och vidare med val av personlig assistans.

Kartlägger behov
Elin Cooper startade Kvalitea för drygt två år sedan efter att ha arbetat inom branschen i flera år. Redan från början satsade Elin på att erbjuda rådgivning och hjälp från grunden till dem som ännu inte har någon assistans och inte riktigt vet vart man ska vända sig eller hur man ansöker om personlig assistans.
När Elin startade verksamheten var hon ensam på företaget. Idag sköter tre personer administrationen och man har 13 personliga assistenter.
– Vi har för tillfället fem brukare med väldigt skiftande behov, berättar Elin. Vi arbetar kontinuerligt med att bredda verksamheten för att kunna täcka in så många behov som möjligt. Att hjälpa människor är i grunden det vi sysslar med, och hela verksamheten är uppbyggd kring detta tankesätt. När vi utvecklar tjänster är det också människor som står i centrum, vi försöker kartlägga framtida behov och bredda verksamheten för att passa det som efterfrågas och behövs.

Att hjälpa människor utgör grunden för vidare tillväxt
Kvalitea erbjuder också hjälp till personer som redan har personlig assistans från kommun eller andra bolag, men som kanske inte är riktigt nöjda eller av andra anledningar vill prova ett annat assistansbolag. Det handlar inte om att ta fler marknadsandelar, utan snarare om att hjälpa människor.
– Självklart vill vi växa, och då talar vi om en tillväxt som innebär att vi kan nå ut till så många som möjligt, förklarar Elin Cooper. Eftersom vi har specialistkunskap inom lagstiftning och vilka regler som gäller för att man ska få personlig assistans känner vi att vi har ett bra utgångsläge. Vi kommer även i fortsättningen att arbeta nära våra brukare och deras representanter samtidigt som vi breddar verksamheten för att bli ännu mer konkurrenskraftiga här i Blekinge.