Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kvalitetsstämpel för forskning av bästa klass

Högskolan i Skövde nådde historisk framgång och en strategisk milstolpe då man i dagarna kvalificerades av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) att bli en så kallad KK-miljö. 

– Det här är en kvalitetsstämpel för Högskolan i Skövde och ett erkännande för att vi är ledande inom vår forskning. Vi är mycket stolta över den här kvalificeringen och ges nu möjlighet att utveckla vårt kvalitativa forskningsarbete långsiktigt, säger Sigbritt Karlsson, rektor på Högskolan i Skövde.

Vetenskaplig kvalitet

- Vi är övertygade om att KK-miljön vid Högskolan i Skövde kommer att spela en viktig roll för att bidra till att inte bara stärka högskolan och företagen i regionen, utan även till att stärka hela Sveriges konkurrenskraft, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Den tydliga samproduktionen mellan företag och forskare i KK-miljön är en av de bästa metoderna för att höja den vetenskapliga kvaliteten, samt skapa förnyelse, tillväxt och sysselsättning.

Först i mål

KK-stiftelsens satsning på KK-miljöer är stiftelsens största enskilda satsning på de nya lärosätena med 1,5 miljarder kronor i potten att söka för dem som blir godkända. Sjutton lärosäten, alla nya universitet och högskolor, var inbjudna att söka. Högskolan i Skövde är det första lärosätet som möter alla krav för att få bli en prioriterad KK-miljö.  På KK-stiftelsens senaste styrelsemöte godkändes Högskolans ansökan.

Samproduktion
Syftet med KK-miljösatsningen är att bygga upp starka kunskaps- och kompetensmiljöer tillsammans med högskoleledningarna. För att kvalificeras krävde KK-stiftelsen att ett antal högt ställda krav skulle uppfyllas, vilket Högskolan i Skövde som ensamt lärosäte nu lyckats med.

Högskolans tydliga profilering av forskningen, vårt unika kvalitetsarbete utifrån våra utarbetade kvalitetssystem samt vårt mycket nära samarbete med näringslivet är de punkter som KK-stiftelsen pekar på i sitt beviljande, säger Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Skövde.

Forskningsfinansiering

- Det innebär att vi nu inte behöver följa KK-stiftelsens utlysningar utan kan bygga upp våra egna forskningsområden, initiera projekt och arbeta med kunskapsöverföring mot näringsliv, förklarar Lars Niklasson.

Redan under 2012 påbörjas forskning under det paraply som KK-miljö innebär. Högskolan planerar bland annat att starta ett antal nya forskningsprojekt, en forskarskola inom Informationsteknologi samt ett program för kunskapsöverföring till den tillverkande industrin.
– Att vi blir en KK-miljö betyder ett utvecklat samarbete med KK-stiftelsen och direktkommunikation med dess ledning för forskningsfinansiering, fortsätter han.

Leder till nya job
En långsiktig satsning på forskning betyder att kvalitén på hela Högskolan kommer att höjas. Man får eget mandat för utvecklingsprogram och rekrytering av forskare.

– Det ger oss möjlighet att kombinera olika satsningar och snabbare kunna identifiera de behov som näringslivet kan ha. För att sedan kunna initiera projekt som i slutändan leder till nya innovativa företag och tillväxt i befintliga, avslutar Lars Niklasson.
   
OM KK-STIFTELSEN
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 17 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. Dem finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges sjutton nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. 
Samproduktion är ”när inblandade parter gemensamt identifierar behov, möjligheter och problem, och utifrån detta gemensamt beslutar om hur aktiviteter ska genomföras och sedan genomför dem så att resultaten skänker värde för alla inblandade parter”. (KK-stiftelsens definition)