Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kylma tillverkar kundanpassade kylaggregat under namnet Compacta

Kylma är Sveriges ledande kylgrossist som levererar kylaggregat och komponenter till kylbranschen, med försäljning och hämtlager på sex orter i Sverige.

-Vi tillverkar kundanpassade kylaggregat under namnet Compacta, som blivit ett kvalitetsbegrepp i branschen, säger Anders Persson distriktschef på Kylma i Malmö.

Kylma startades redan 1946 i Stockholm. Idag ingår Kylma i Beijer Ref, som är ett helägt dotterbolag till G&L Beijer AB. Företaget finns i 22 länder.
Kylma jobbar med två produktsortiment – kommersiell kyla och komfortkyla. Företaget vänder sig till certifierade kylentreprenörer som installerar Kylmas aggregat. Dessa installerar sedan kylaggregaten i bland annat livsmedelsbutiker som ICA, COOP och Willys. Man har cirka 1.500 registrerade kunder i sitt register.
Företaget är agent för flera tillverkare av kylgrossist materiel och har cirka16.000 olika produkter i sitt sortiment från ledande tillverkare såsom Danfoss och Bitzer.

Energiooptimerade produkter
Inom området kommersiell kyla tillverkar Kylma cirka 400 kundspecificerade kylaggregat per år. Det sker på produktionen i Spånga och hos dotterbolaget DEM i Vislanda. Fokus ligger på energioptimerade kyl- frys- och värmepumpsaggregat. Bland annat har kylaggregatet Compacta Evolution, Kylmas revolutionerande system. Det har en unik mjukvara för miljö- och energioptimering för kyl- frys- och värmepumpanläggningar som har blivit ett kvalitetsbegrepp i branschen.
För drygt 40 år sedan var Kylma först med att bygga ramaggregat, för att förkorta installationstiden när man byggde butiker. Idag använder fortfarande samma hårdvara, men medan man då använde sig av mekaniska termostat, styrs det hela nu genom regulatorer. Den mjukvaran har under åren sedan utvecklats och energioptimerats.

Komfortkyla
Sedan början av 2000-talet har ett annat segment kommit alltmer, så mycket att Anders Persson idag talar om den som ett stort produktområde. Det han pratar om är komfortkyla, det vill säga värmepumpar och luftkonditionering.
-Där säljer vi allt mer, vi har haft en stor volymökning de senaste åren, berättar han.
Inom segmentet komfortkyla är Kylma agent för Mitsubishi Heavy Industries och Aermec. En annan viktig leverantör är svenska tillverkaren av luftberörda värmeväxlare, Asarums Industri AB (AIA) som liksom Kylma ingår i Beijer Ref.