Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

LabRum Klimat – underleverantör till den svenska forskningen

Systerbolagen LabRum Klimat AB och LabRum AB bygger upp, inreder och utrustar laboratorier för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom allt från provrörsbefruktning till framställning av stålbalkar. Genom att etablera ytterligare ett bolag för fokus på rena vävnadsrum står LabRum Klimat för hela kedjan inom utrustning för främjandet av svensk forskning.

Tommy Tärnsten, VD och tillsammans med Claes Henningson grundare av LabRum Klimat, förklarar att laboratorieverksamhet ofta förknippas med sjukhus och klinisk forskning. I verkligheten använder alla typer av producerande företag laboratorier och testanläggningar för materialprovning och utveckling av nya innovationer.
Idag finns utrustning från LabRum Klimat på samtliga av landets IVF-kliniker, detsamma gäller för samtliga kriminaltekniska laboratorier i Sverige, universitet, läkemedelsföretag och sjukhus mm. LabRum Klimat har även konstruerat och producerar världsunik utrustning för fingeravtrycksframtagning hos polisens kriminaltekniska laboratorier.

En viktig del av Sveriges forskning
De flesta håller nog med om att laboratorieutrustningen är av största betydelse för goda resultat inom forskningen. LabRum Klimat arbetar med en bred kundgrupp och erbjuder all tänkbar laboratorieapparatur för materialprovning, odling och provförvaring.
– Eftersom vi har en så pass bred kundgrupp kan vi lätt sadla om och inrikta oss på tillväxtsegment, förklarar Tommy Tärnsten. Detta har varit till stor nytta under lågkonjunkturen, då vi lyckats utöka verksamheten och sett goda resultat genom att framförallt satsa på forskning knuten till sjukvård och akademi.
LabRum Klimat har ett heltäckande sortiment av kyl- och frysutrustning samt CO2-inkubatorer. De riktigt låga temperaturerna, från -80 till -150 grader Celsius, används för långtidsförvaring. DNA förvaras vanligtvis i -150 grader.
– Det är oerhört viktigt för oss att vara en del av kedjan i den svenska forskningen. För att svensk forskning ska kunna få bästa tänkbara resultat krävs att man har tillgång till rätt utrustning och gedigen service, konstaterar Tommy.

Projekt och avtal med Karolinska
LabRum Klimat har nyligen tecknat ett ramavtal med Karolinska Institutet som omfattar kundens verksamhet i Solna och Huddinge, Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, St Görans sjukhus, St Eriks sjukhus, KTH och Södersjukhuset. LabRum Klimat kommer att leverera kyl- och frysutrustning samt speciella odlingsskåp till samtliga verksamheter som omfattas av avtalet.
Viktigt för Karolinska Institutets beslutsunderlag var även att LabRum Klimat levererar medicintekniska produkter som tillverkas enligt RoHS EU Direktiv 2002/95/EU, som förbjuder användning av kvicksilver, bly, kadmium med mera, samt att produktionen sker i ett land som har accepterat Kyoto avtalet.
I enlighet med LabRum Klimats expansionsstrategi har även ett nytt kontor öppnats i Lund.
– Genom att finnas där kunden finns får vi en mer personlig kontakt där vi får en unik möjlighet att skapa långsiktiga relationer, kommenterar Tärnsten. Vi kan kundens verksamhet och vet vilken utrustning som passar bäst. Vår främsta uppgift är att skapa en säker miljö för våra kunder, dvs. forskarna, att utveckla goda resultat i. Deras framsteg blir våra framsteg.

Nytt bolag för heltäckande service
Genom att starta det nya bolaget Assab Lab AB under LabRum Klimat tar man ytterligare ett steg mot att vara en heltäckande leverantör av laboratorieutrustning. Assab Lab fokuserar nämligen på rena rum. I enlighet med de nya EU-direktiven för rena vävnadsrum ska all relaterad forskning ske i sterila miljöer.
– Assab Lab ska fokusera på och möta det behov som nu uppkommer tack vare de nya direktiven. Vi har redan tillsatt två personer, och nyanställningar kommer troligtvis att vara aktuella redan under hösten, säger Tommy Tärnsten som avslutning.