Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lagers Maskin Consulting – ökar industriell kompetens inom akademin

Det man på Lagers Maskin Consulting AB inte vet om hydraulik och tätningar är förmodligen inte värt att veta. Med spetskompetens inom flera områden, däribland filterteknik, ett omfattande lager och en lokal förankring från Sundsvall till Kiruna antar företaget nya utmaningar i takt med en växande efterfrågan. Nu verkar Lagers Maskin Consulting även inom vattenkraftsbranschen där man bl.a. servar motorer för reglering.

Ingvar Lager hade innan han etablerade Lagers Maskin Consulting 1994 arbetat 15 år inom SSAB med bland annat intern utbildning inom hydraulik. Än idag håller Ingvar ofta föredrag och utbildningar, både på universitet (Luleå och Umeå) och ute hos kunderna.
– Framöver hoppas vi på en ökad efterfrågan från universiteten. Det är viktigt att knyta in verkligheten, och vi får ett ypperligt tillfälle att skapa synergier mellan akademin och industrin.

Ny nisch – servar vattenkraftverk
Tack vare en ökad kapacitet kan Lagers Maskin Consulting ta sig an större utmaningar, varpå man idag servar de flesta typer av kraftverk från Sundsvall till Kiruna. Specialistkompetens finns framförallt gällande vattenkraftverk, där företaget bidrar med know-how inom tätning och reparationer av cylindrar, bland annat.
För tre år sedan startades även ett dotterbolag, BSA, som sköter underhåll och reparation av mindre maskiner som skotrar, motorsågar och gräsklippare.

Mångsysslare med kapacitet
Lageravdelningen omfattar 150 kvadratmeter i två plan och man har även byggt ut verkstadsdelen. Med sex meters porthöjd och traversen som kan lyfta cirka åtta meter kan Lagers Maskin Consulting få in tunga fordon och hela lastbilsekipage för reparationer och ombyggnader. En av nischerna är exempelvis att bygga på tippfunktion på lastbilar där man monterar hela hydrauliken och även monterar flaket.
Förutom verksamheten i den egna verkstaden har Lages Maskin Consulting serviceavtal för såväl små som stora industrikunder. Här finns bland annat SSAB, värme-, såg- och kraftverk, process- och tillverkningsindustrin medräknade. Ofta handlar det om att serva utrustningen under planerade produktionsstopp men Lagers Maskin Consulting kan även göra akuta utryckningar.
En annan viktig kundgrupp är ägarna till entreprenadmaskiner. Det är stora investeringar som ska tas hem vilket i sin tur kräver att maskinerna nästan alltid är i drift, ett stillestånd kostar stora summor varpå man på Lagers Maskin Consulting har 24 timmars beredskap.

Filtrering – ett område som ökar
Lagers Maskin Consulting har lång erfarenhet inom miljöområdet oljefiltrering.
– Det handlar dels om miljömässiga vinster, att filtrera bort skadliga produkter, men även om att förlänga livslängden på maskinerna. Vi räknar med att man med effektiv filtrering kan förlänga körtiden på en entreprenadmaskin med upp till fyra gånger, berättar Ingvar Lager.
Med dagens effektiva filter kan man också ha längre intervaller mellan bytena utan att riskera säkerheten. Lagers Maskin Consulting arbetar även med processfilter och rening av vatten, ett växande marknadsområde.

Kvalitetsinvesteringar lönar sig
Lagers Maskin Consulting arbetar bara med kända kvalitetsmärken och är bl.a. certifierad partner åt Parker på hydraul och pneumatiksidan.
– Här lönar sig en kvalitetsinvestering alltid i längden och för kunderna betyder driftssäkerhet oerhört mycket mer än några sparade kronor. Ofta kan ett billigare alternativ ändå betyda dyra reparationer och extra kostnader längre fram, menar Ingvar Lager.
Lager Maskin Consulting har idag tolv anställda och är ett riktigt familjeföretag där Ingvars båda söner är med. Lagerlokaler och verkstad har expanderat de senaste tre åren och man tror på en fortsatt stark expansion framöver.
– Bakom framgångarna ligger framför allt ett stort kunnande och engagemang hos alla anställda, konstaterar Ingvar Lager.