Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Laminato – ”Europamarknaden nästa!”

Karlsborgsföretaget Laminato drivs av två energiska tjejer: systrarna Maria Svensson och Hanna Kämmlein. Företaget tillverkar foambelagda wellark, en tunn skumplast runt en skiva av wellpapp. Produkten används som pallmellanlägg där det behövs ett rep- och glidskydd för säker transportering av ömtåligt gods som vit- och kapitalvaror. Laminato är en av få tillverkare av foambelagda wellark.

Visionen är att på sikt bli marknadsledande i Norden med den unika produkten. Laminato har vuxit stadigt sedan etableringen 1998, och man är även en av få aktörer som sett en konstant orderingång även under lågkonjunkturen. Företaget har idag fem anställda, varav tre är kvinnor.

Konstant ökning
Maria Svensson har tidigare drivit en bensinstation i Karlsborg, och ansvarar nu för produktionen i familjeföretaget. Hanna Kämmlein var med och startade Laminato med sin mor Kerstin Eskilsson, som fortfarande bistår med goda råd. Kämmlein ansvarar idag för den dagliga administrationen, kundkontakter och försäljning.
Sedan 2003 huserar Laminato i egna lokaler. Tillgänglighet, leveranssäkerhet och unika produkter av hög kvalitet är utmärkande för Laminato. Tack vare den goda tillväxten kan man fortsätta investera, nu senast i robotiserad teknik för plockjobb direkt i maskin.
– Vi har utökat verksamheten konstant sedan starten, konstaterar Svensson. Vi utvecklar tillverkningstekniken kontinuerligt, och arbetar nära våra kunder för att inrikta produktionen på vad som verkligen efterfrågas. Företaget är certifierade enl FR 2000.

Antar nya utmaningar
Det är främst grossister som är Laminatos kunder. På sikt hoppas man kunna bredda verksamheten med kompletterande produkter.
– Vi ska introducera ett nytt, kostnadseffektivt material som vi tror mycket på. Kraven på kvalitet förenat med lägre kostnader är en utmaning, men våra kunder kräver den här typen av utveckling, förklarar Kämmlein.
Laminato verkar på en starkt nischad marknad där efterfrågan väntas öka konstant under kommande år.
– På sikt hoppas vi på att även kunna marknadsföra vårt sortiment över hela Norden samt till och med övriga Europa, säger systrarna avslutningsvis.

Roland Andersson
Maria Lind