Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Landets enda farmaceutiska fakultet finns i Uppsala

Avregleringen av apoteksväsendet i Sverige medför nya krav på farmacin. I Uppsala har man redan påbörjat processen med att modernisera utbildningen inom Farmaceutiska fakulteten, som även är ett av landets främsta kompetenscentra för läkemedelsforskning och utveckling.

Farmaceutiska fakulteten är landets enda fakultet inom området, med rötter som sträcker sig tillbaka till Farmaceutiska institutet i Stockholm tidigt 1800-tal. Den etablerades som fakultet vid Uppsala universitet 1968. Vid fakulteten utbildas apotekare och receptarier liksom civilingenjörer i kemiteknik med inriktning mot läkemedel. Här ges också ett ettårigt magisterprogram i klinisk farmaci samt tvååriga masterprogram i läkemedelsanvändning respektive läkemedelsutveckling. Den omreglering som nu skett på apoteksmarknaden öppnar nya möjligheter för de examinerade studenterna och kommer även att påverka den moderninsering som fakultetens utbildningsprogram just nu står inför.

Rådgivare för regeringen
Dagens verksamhet är indelad i tre huvudområden, där det första innefattar utbildning av farmaceuter, dvs. läkemedelsexperter med olika inriktningar. Det andra huvudområdet omfattar forskning inom alla områden som förknippas med läkemedelsutveckling, det handlar om vad man kallar Drug discovery, Drug development samt Drug uses.
Slutligen så har den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet även en central roll i samhället, där man bedriver aktiva samverkansprojekt med olika aktörer inom näringslivet, exempelvis olika läkemedelsaktörer, och man är även starkt involverade som rådgivare för bl.a. myndigheter och den svenska regeringen.

Erkänd kvalitet
Undervisningen vid Farmaceutiska fakulteten är av erkänt hög standard, något som senast uppmärksammats av Högskoleverket och den rapport som framställts angående undervisningskvalitet i Sveriges högskolor och universitet. Uppsala universitet och Farmaceutiska fakulteten omnämns speciellt i kvalitetssammanhang.

Genomsyras av internationella inslag
Kännetecknande för all verksamhet inom Uppsala universitet är ett starkt internationellt inslag, där man under långsiktiga förhållanden bygger upp utbildnings- och forskarmiljöer med internationella intressenter, högskolor och myndigheter. Farmaceutiska fakulteten är inget undantag. Det finns flera exempel på internationella samverkansprojekt inom fakulteten, som exempel får studenter inom apoteksutbildningen chans att förlägga stora delar av sina studier utomlands. Här samarbetar man med universitet och forskarinstitutioner över världens befolkade kontinenter. Många farmaceuter som fått sin utbildning vid fakulteten i Uppsala har dessutom gjort internationella karriärer och har befäst närvaron av svenska läkemedelsexperter vid flera myndigheter och industriföretag i utlandet.
På det lokala planet grundas intern samarbete på väl etablerade kontakter mellan universitetets olika fakulteter. De farmaceutiska institutionerna samverkar mycket med den medicinska fakulteten i Uppsala, och har en unik roll när det gäller både utbildning och forskning. Samtidigt har man ett totalåtagande gentemot samhället, där Farmaceutiska fakulteten ska stå för en fortsatt hög kompetens inom läkemedelsbranschen.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind