Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Landshövding Gunvor Engström blickar mot andra sidan Östersjön

Blekinge är en levande region som befinner sig i en kraftig expansionsfas. Med sitt strategiska läge i hjärtat av Östersjöregionen har Blekinge minst sagt en fördelaktig utgångspunkt för att knyta kontakter med andra regioner och länder kring Östersjön.

Den snabba tillväxt som idag präglar länder som exempelvis Polen och de baltiska länderna innebär enorma möjligheter för företag och organisationer i Blekingeregionen, det gäller alla kategorier och affärsområden. Mycket kompetens som finns i regionen saknas fortfarande i andra delar av Östersjöregionen, här har Blekingeföretagen ett guldläge att ta tillvara på.
Polen anordnar VM i fotboll år 2012. Inför detta gigantiska arrangemang ska man bland annat anlägga en motorväg som går ner till Kroatien. Här krävs givetvis en hel del kompetens och material, där mycket går att hämta från Blekingeregionen.

Besöker nya marknader
Landshövding Gunvor Engström förklarar att turismen innebär en viktig öppning för vidare samarbeten. När turister besöker Blekinge får företagen här ett ypperligt tillfälle att marknadsföra sin kompetens.
– Våra besökare vill lära känna oss, och här finns stora möjligheter till vidare samarbeten som kan leda till affärsmässiga relationer, menar Gunvor. Samtidigt är det viktigt att våra företag också själva besöker den nya marknaden och potentiella kunder. Vi har varit med och arrangerat resor, t.ex till Polen, för att våra företag ska få en chans att knyta de första banden med våra grannar på andra sidan Östersjön.

Vill marknadsföra Blekinge
Idag finns det flera olika aktörer runtom i Blekinge som arbetar med att paketera upplevelser, det handlar ofta om helhetsåtaganden där man erbjuder allt från boende och konferensmöjligheter till aktiviteter och utflykter. Men de behöver bli fler.
– Det ska vara lätt och attraktivt att boka en resa hit. Vi har så mycket att erbjuda – storslagen natur, kustnära boende och upplevelser kring detta, Karlskrona är av UNESCO utsett till världsarv som örlogsstad. I tillägg till allt detta besitter vi mängder av unika kunskaper inom områden som eftertraktas – inte bara här i Sverige utan även utomlands. Det är just här vi ser en stor potential att växa, förklarar Engström.

Globalt kända för kompetens inom teknik och IT
Blekinge är med Blekinge Tekniska Högskola i täten en framstående region när det gäller specialistkompetens inom teknik och IT. Karlshamn är globalt kända för sin gedigna kompetens inom spelutveckling, med företag som är världsledande inom detta segment. Högteknologi i ordets rätta bemärkelse finns även inom den tillverkande näringen, där processerna numera är långt automatiserade.

Rustar för vidare tillväxt
Gunvor Engström skiljer sig från mängden. Hon har tidigare bland annat varit VD för riksorganisationen Företagarna, och skapar med tanke på sin bakgrund ett realistiskt helhetsperspektiv över vad som verkligen behövs för att skapa tillväxt i regionen.
– Jag är ofta ute och besöker företagen här i regionen. Vi ska vara en del av utvecklingen som sker omkring Östersjön, och det är dags att börja rusta nu. Vi har ett förstklassigt läge, och jag kommer fortsätta motivera företagen häromkring att skapa långsiktiga kontakter. Polen är en naturlig ingång, och framöver kan perspektivet vidgas för att omfatta länder ännu längre söderut och t.o.m. österut. Framtiden ser därför mycket intressant ut, kommenterar Gunvor Engström som avslutning.