Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Långholmens folkhögskola – en ö av möjligheter

På Långholmens folkhögskola har man utvecklat den allmänna kursen med specialinriktningar för olika grupper. Skolan har tre inriktningar på de allmänna kurserna för kvinnor: konst/skapande, musik/drama/teater och människans idéer genom tiderna. En av invandrarkurserna har inriktning vård.

Kvinnoperspektivet tilldelas stort utrymme och finns integrerat på Långholmens folkhögskola i alla kurser. Jämställdhet är en av skolans profiler. Skolan startades av LO- distriktet i Stockholms län som en kvinnoskola, för att stärka kvinnor och för att ge kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden och ute i samhället.
Skolan har även idag flera kvinnokurser med samma syfte. Rektor Agneta Enbom Holz berättar att de allmänna kvinnokursernas specialinriktningar mot konst/skapande, musik/drama/teater och människans idéhistoria är något som ytterligare har höjt kursernas popularitet.
En annan profil är integration. På Långholmen finns idag flera allmänna kurser för invandrare, där mycket kraft läggs på svenska språket och samhällskunskap. En av kurserna har vårdinriktning med ämnen inom vård och omsorg. Invandrarkurserna är könsblandade.
Frida är en speciell kurs för kvinnor med funktionsnedsättning. Deltagarna får unika möjligheter att prova på olika skapande teman, ofta med kvinnoanknytning. Det yttersta syftet är att stärka kursdeltagarna och förbättra möjligheterna till integration i samhället.

Långholmens Folkhögskolas verksamhet startade 1987. Idag är de flesta av skolans kurser förlagda till det som en gång var Fasta Paviljongen på Långholmens fängelse, med undantag för konstskolans kurser. Alla kurser är på externat.

Konstskolan
Långholmens folkhögskola har även en konstkurs i samverkan med Edsviks konstskola. Det är en förberedande kurs inför konstnärliga yrkesval och vidare studier i ämnet. Här presenteras bl.a. grunder i måleri, teckning och konsthistoria. Utbildningen genomförs på Edsvik konstskola i Sollentuna.
– Tillsammans med andra konstintresserade får Långholmens deltagare en bra kontaktyta och goda möjligheter till att själva utvecklas konstnärligt, menar Agneta Enbom Holz.

Mot nya perspektiv
Skolan tror på en inriktning på den allmänna linjen, både när det gäller inriktning på grupper och innehållet i utbildningen. Den delen kommer att utvecklas efter hand. Det kommer att göras med utgångspunkt i samhällets och de sökandes behov och intressen.
De flesta kurserna på Långholmen idag är allmänna kurser. Fler särskilda kurser inriktade på intresseområden eller yrken är en möjlig utveckling. Skolan kommer att arbeta med att nå nya grupper. Det är bl a viktigt att ge den aktiva äldre generationen fler utmaningar.
Det kommer att finnas många som i framtiden behöver ”En andra chans”. Långholmen folkhögskola kommer att finnas där för dem.

Maria Lind