Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Långs elektriska levererar kostnadseffektivitet genom väl utförda arbeten

Leksandsföretaget Långs Elektriska ser till helheten med elinstallationer, försäljning av tillbehör och vitvaror samt design och installation av hela kök. Långs Elektriska etablerades 1947 av den framåtsträvande entreprenören Rune Lång. För ca fem år sedan såldes bolaget till en annan aktör i Leksand, Jones Elektriska, och tillsammans har man över 150 års erfarenhet av kvalitativt hantverk och kunskapsbaserad försäljning.

Tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap kan Långs Elektriska ta sig an väldigt skiftande uppdrag, från komplexa industriinstallationer till småskaliga elinstallationer i fritidshus, som exempel. Genom väletablerade samarbeten med bl.a. snickare och plattsättare kan företaget även erbjuda leverans och installation av kompletta kök, inklusive vitvaror.
– Vi åker ut till kunden och tar alla mått själva. På så vis kan vi garantera att det blir rätt från början. Vi konstruerar och levererar nyckelfärdiga kök, kompletta med tillhörande vitvaror. Med hög servicegrad levererar vi exakt det som kunden önskar, konstaterar arbetsledare Roland Lång.

Höga krav vid stora kapitalinvesteringar
Långs Elektriska är en mångsysslare av klass och rang. För ca ett år sedan färdigställdes ett projekt vid en komposteringsanläggning i Drammen, Norge. Långs Elektriska utförde tillsammans med en kollega från Leksand installationer av i huvudsak styrsystem och automatik till den självgående anläggningen.
– Detta är ett typiskt exempel på ett projekt som innebär stora kapitalinvesteringar för kunden. Detta ställer naturligtvis mycket höga krav på oss som installatör, och det krävs många års erfarenhet innan man kan ta sig an ett uppdrag av den här sorten.

Lever på gott renommé
För Långs Elektriska är Leksand med grannkommuner det huvudsakliga upptagningsområdet, men kapacitet finns för att ta sig an projekt över hela Sverige och övriga Norden där komposteringsanläggningen i Drammen är ett exempel.
– Vi anser att vi ligger långt framme kompetensmässigt. Vi satsar inte på att kunna erbjuda det absolut lägsta priset, utan snarare att uppnå kostnadseffektivitet genom att erbjuda bra tjänster.
Långs Elektriska har ett övergripande bra rykte i branschen och får mycket positiv återkoppling för väl utfört arbete.
– Eftersom vi verkar på en relativt liten ort så känner vi de flesta som finns etablerade och verkar här. Det underlättar naturligtvis i vår försäljning då vi går mycket på personliga kontakter och gott renommé, berättar Roland vidare.

Rätt belysning för trivsam miljö
På hemmaplan är Långs Elektriska ofta med när större anläggningar ska byggas om, som exempel. När utomhusbassängen vid campingen i Rättvik skulle byggas in och bli fullutrustad badanläggning anlitades Långs Elektriska för alla elinstallationer, från bassänguppvärmning till belysning.
– Vi tog fram olika förslag på belysningslösningar för att skapa en trivsam miljö för badgästerna, vi tog därefter hand om helheten med samtliga belysningsinstallationer från simhall till reception och omklädningsrum. Campingens reception finns i samma hus, även här kunde vi bistå med optimala lösningar för belysning.
Vid campingen finns 90 husvagnsplatser med el, installerat av Långs Elektriska.

Kontinuerlig service och fortsatt samarbete
Dalarna har en lång historia som turistlän, och präglas av ett stort antal fritidshus. Även här kan Långs Elektriska stå till tjänst med kostnadseffektiva lösningar.
– Ett av våra senaste projekt som vi driver parallellt med installationer i bl.a. fritidshus är kontinuerlig service på uppdrag av Leksands bröd. I samband med byggnationen av deras nya lager ska vi leverera belysningslösningar samt installera brandlarm. Vi har tidigare installerat en stor brandlarmscentral i fabriken, och vi ser fram emot fortsatt samarbete, säger en nöjd Roland Lång.
Långs Elektriska har utvecklats kraftigt under åren och har idag strax under 20 anställda, med Runes son Roland Lång som arbetsledare tillsammans med kollegan Kenneth Karlsson.