Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Långsiktiga satsningar på miljön i Västerbottens län

Västerbotten är landets näst största län och utgör en dryg åttondel av hela Sveriges yta.
En av länets största tillgångar är naturen och när det gäller att ta ansvar för miljön så satsar man stort.
– Det nationella målet för förnybar energi är 50 procent och vi är uppe i 70 procent. Så det målet har vi passerat med råge, konstaterar Chris Heister, landshövding i Västerbottens län.

Den 30 mars bjöd Länsstyrelsen in alla intresserade till en workshop i Umeås Folkets Hus för att diskutera hur man bäst ska kunna arbeta för visionen att Västerbotten ska bli det hållbaraste länet 2020.
– Det var en fantastisk tillströmning av både företag, politiker, föreningar, regionala förbund, statliga myndigheter och privatpersoner, totalt 130 personer. Alla vill vara med och satsa för att vi ska nå våra miljömål, säger Chris Heister.
Mötet den 30 mars i Folkets Hus var starten på en process med totalt fyra träffar, som kommer att pågå under 2011 i syfte att ta fram de aktiviteter som man behöver på regional nivå för ett hållbart Västerbotten.

Västerbotten har kommit långt
Redan nu är Västerbotten ett län som har kommit långt med sina miljösatsningar.
– Ja, vi bygger ut vindkraftverken och satsar stort på bioenergi. När det gäller byggandet så vill vi ha ett mer miljövänligt byggande, det vill säga bygga mer i trä, allt från broar till flervåningshus. Vi vill ha ett processindustriellt byggande för att få ner kostnaderna och öka kvaliteten. Då gäller det att satsa på rätt material, menar Chris Heister.

Trästad 2012
Chris Heister är också ordförande i projektet Trästad 2012 – en satsning med klimatsmart byggande i fokus. Satsningen ska tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker att utveckla planer och arkitektur som inte har någon motsvarighet i landets tidigare byggnadshistoria.
– Vi har ett ansvar att bygga klimatsmart, både när det gäller renoveringar och nybyggen. Träbyggandet är en viktig del i detta och det arbetar vi mycket med, från Växjö i söder till Kalix i norr. Det vi bygger idag kommer att stå i minst 50 år och därför är det en viktig utmaning inför framtiden, säger Chris Heister.
Västerbotten är ett län med starka entreprenörstraditioner. Skogs- och gruvnäringen har länge haft en stark ställning i länet. Nu växer nya företag fram inom IT och bioenergi samt det kulturella och kreativa området. Samarbetet med de tre universiteten i länet har en stor betydelse för den utvecklingen.

Fakta om länet:
• Västerbottens län är 1/8-del av Sveriges yta
• 2,9 procent av Sveriges befolkning bor i Västerbotten
• Holmön utanför Västerbottens kust har flest soltimmar i Sverige
• Europas största naturreservat, Vindelfjällen, finns i nordvästra delen av Västerbottens län
• Vindelälven, som rinner genom länet, är en av fyra nationalälvar i Sverige
• Det görs guld, industridiamanter och Västerbottensost i länet
• Mer än halva länet består av skog