Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Länk mellan utbldning och verksamhet

Ett bra och väl utvecklat samarbete mellan skolan och Landstinget Gävleborg.
Det är vad Högskolan i Gävle vill framhålla då de ska berätta vad som är utmärkande för deras sjuksköterskeutbildning. Förutom grundutbildningen finns här vidareutbildningar och även några doktorrandtjänster.

-Vi har ett bra och väl utvecklat samarbete med landstinget här, säger universitetslektor Jenny Larsson på Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap på Högskolan i Gävle.
– Vi har kliniska adjunkter som är ett slags kombinationstjänst, de jobbar halvtid på högskolan och halvtid i landstinget, fortsätter hon. De fungerar som en länk mellan utbildningen och verksamheten och har ansvaret för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Specialistutbildningar
Själva Högskolan i Gävle har tre akademier samt förvaltning. Vare akademi har sedan tre avdelningar, där Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap är en. Här finns sjuksköterskeprogrammet men även specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre eller distrikt. Man ger även fristående kurser och utför uppdragsutbildningar. För den som vill utvecklas i sitt yrke finns flera olika vidareutbildningar och fördjupningskurser med möjlighet att ta ut magisterexamen. Här finns även ett tiotal doktorander.
– Sjuksköterskor är ett släkte som är väldigt bra på vidareutbildning, menar Jenny Larsson. De som söker som doktorander är ofta redan erfarna specialistsjuksköterskor. När de sedan doktorerat kan de fungera som ansvariga för olika specialistutbildningar.

Studieortsbaserad undervisning
Varje termin tar sjuksköterskeprogrammet i Gävle in ungefär 80 studenter. På vårterminen går hälften av dem på campus i Gävle medan övriga går utbildningen på distans i Bollnäs eller Hudiksvall. Studenterna där läser samma sak och får lika mycket undervisning som de som läser i Gävle, men på sin studieord. Framför allt är det lärarna som reser, men studenterna kommer till Gävle då de har olika metodövningar. Och metodövningar här handlar om hur man sticker i nålar, sätter slangar i halsen och liknande. För det behövs förstås specialutrustning, så därför är de övningarna förlagda till Gävle.
Den studieortsbaserade utbildningen riktar sig i första hand till dem som redan bor på de olika orterna. En typisk student där är en kvinna som arbetat som undersköterska och som känner att hon vill gå vidare. Samtidigt har hon etablerat sig på sin hemort och vill inte flytta. Då kan distansundervisningen vara ett mycket bra alternativ. Man håller även på att starta en liknande utbildning i Norrtälje.

Antidopningsutbildning
Högskolan i Gävle har en utbildning man är ensamma om i Sverige. Det är en antidopningskurs.
-Det här är ett område där det finns stora behov av att lära sig mer, säger Jenny Larsson. Sen avslöjar hon att man just nu arbetar med en offert där man vill skräddarsy en kurs för dopningskontrollanter inför OS i Ryssland 2014.
En annan profil i utveckling är utbildningar av personer som vill arbeta med fysiska aktiviteter anpassade till fysiskt handikappade. Där samarbetar man med SUH – Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott i Bollnäs.
En del fristående kurser finns också.
-Vi ger till exempel en medicinsk baskurs i anatomi och fysiologi som är nästan helt nätbaserad. Den går på kvartsfart (7,5 hp) under en termin. Där har många sökt och vi har tagit in mellan 70 och 80 personer till varje kurs, berättar Jenny Larsson. De som gått den är till exempel massageterapeuter och idrottsmän som vill lära sig mer om hur kroppen fungerar. I slutet av januari startar vi en annan kurs i mikrobiologi och immunologi som är upplagd på samma sätt.