Ons 29 mar / År 41 / Nr 1 2023

Länsförsäkringar Bergslagen – en naturlig företagsbank

Länsförsäkringar stärker sin närvaro som utmanare till storbankerna både på privat- och företagssidan. Under 2011 blev det för sjunde året i rad bekräftat att Länsförsäkringar har Sveriges nöjdaste bankkunder på privatsidan. Den årliga undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex visar att den kundägda organisationen ännu en gång lyckats möta och överträffa privatkundernas krav när det gäller bank- och bolånstjänster. Kort därefter blev Länsförsäkringar av branschen också utsedd till Årets Bank 2011 i en jämförelse som sedan drygt 20 år görs i Privata Affärers regi.

Länsförsäkringar är Sveriges äldsta försäkringsaktör. I början handlade det mycket om att försäkra lantbruk och privat egendom, efterhands har verksamheten utökats för att idag täcka in i stort sett allt inom sak- och personförsäkring. Dessutom konkurrerar Länsförsäkringar idag med storbankerna som landets femte största privatbank och bolåneinsititut. Genom att ytterligare stärka sin lokala förankring och ännu tydligare påvisa det unika i sitt helhetserbjudande skapar Länsförsäkringar nu ännu bättre och riktade tjänster till sina kunder.

Lärorik resa till dagens moderna företagsbank
Länsförsäkringar Bergslagen är ett av 23 lokala, fristående bolag inom Länsförsäkringsgruppen och har verksamhet i Västmanlands och Örebro län samt i Heby kommun, Uppsala län. Uppskattningsvis har var tredje privatperson i regionen sin bostad försäkrad i bolaget, åtta av tio lantbrukare och fyra av tio företagare förlitar sig också på Länsförsäkringar Bergslagen. I regionen finns sex stycken fullservicekontor med både bank- och försäkringstjänster.
Länsförsäkringar har mycket gamla anor och för Länsförsäkringar Bergslagen började resan år 1848 då man började försäkra lantbruk. På 1960-talet tillkom hem- och fordonsförsäkringar och 1985 startade livbolaget. Sedan 1996 bedriver man också bankverksamhet för privatkunder och för snart tre år sedan introducerades banktjänster även för företag.
– Det är en lång och lärorik resa som bolaget har gjort under alla dessa år, konstaterar Jan-Åke Eriksson, Affärsområdeschef Företag på Länsförsäkringar Bergslagen. För privatkunder är vi idag en fullservicebank, komplett med bolån och dessutom har vi kvar de värden som vi en gång grundats på med tjänster för det moderna lantbruket. Vi tog nästa steg genom att erbjuda banktjänster även för företag år 2009, en satsning som framförallt innebär att vi kan hjälpa befintliga kunder ännu bättre. För de kunder som redan då hade en långvarig relation med oss var valet av företagsbank inte speciellt svårt när vi kom in som ett attraktivt alternativ på marknaden.

Ett närmare alternativ
Utmärkande för Länsförsäkringar är närheten till kunderna, så har det alltid varit och det är inte så konstigt med tanke på att kunderna också äger bolaget.
– Vi erbjuder framförallt enkelhet, hög tillgänglighet och trygghet. Vi är ett mindre och närmare alternativ där kunden känner sig uppmärksammad. En nöjd kund blir också nyfiken på vad mer vi har att erbjuda, vi satsar på att kunna erbjuda lite mer för varje kund, förklarar Mats Wählby, Försäljningschef.
Länsförsäkringar har konkurrenskraftiga villkor och finns nära till hands, vilket undersökningar gjorda av både Svenskt Kvalitetsindex och Privata Affärer visar. Undersökningarna från 2011 visar att Länsförsäkringar i första hand prioriterar kundnytta och har kostnadseffektiva erbjudanden som passar varje enskild kund. Jan-Åke Eriksson poängterar att målsättningen för framtiden är att Länsförsäkringar Bergslagen även ska bli de befintliga försäkringskundernas naturliga företagsbank.