Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Länsförsäkringar utvecklar nya områden för att erbjuda företagare ett komplett utbud av finansiella tjänster

Länsförsäkringar är med över 200 års erfarenhet landets äldsta aktör inom försäkringsbranschen, tack vare en stark kunskapsutveckling och framsynthet är man också en av Sveriges främsta. Den moderna försäkringsbranschen effektiviseras och utvecklas ständigt, nya områden och erbjudanden växer fram och konkurrensen blir allt tuffare. Medvetna företag vet att personalen är den viktigaste tillgången på en konkurrensutsatt marknad. Länsförsäkringar har ett utbud som lever upp till dagens höga förväntningar och som skapar trygghet för både företag och anställda.

Johan Kullander ansvarar för avdelningen Företag och Lantbruksmarknad inom Länsförsäkringar Skaraborg. Länsförsäkringar servar alla företagskunder, från den nystartade enskilda firman till några av länets absolut största företag. Fokus ligger framförallt på små och medelstora aktörer inom ett antal branscher, samt på alla länets lantbrukskunder. Länsförsäkringar har sina rötter i lantbruket och är marknadsledande tack vare en kontinuerlig utveckling av bank och försäkringstjänster. Visionen är att vara företags- och lantbrukskundens bästa val när det gäller bank och försäkring genom ett produktutbud som passar målgruppen.
– Vi är väl rustade för det mesta inom bank- och försäkring. Våra tjänster är till för hela företaget och skapar trygghet för både ägare och medarbetare. Vi kan företag i Skaraborg och vet hur deras vardag ser ut, det är grundläggande för att vi ska kunna ta fram produkter som tilltalar målgruppen. Dessutom är vi särpräglande duktiga på lantbruk, Skaraborg är ju ett av landets tunga lantbruksområden och även många av våra fina tilverkningsföretag i regionen är sprungna ur tillverkning av lantbruksutrustning, konstaterar Johan.
Länsförsäkringar värnar om att kunna möta kunden på ett personligt plan, därför är den lokala förankringen så viktig. I Skaraborg finns Länsförsäkringar etablerade med sju kontor med kundansvariga inom bank och försäkring som enbart fokuserar på Företag- respektive Lantbruksmarknad.

Förmån tillgänglig för fler
Fler och fler företag väljer att i allt större utsträckning erbjuda sina medarbetare förmåner i form av försäkringar. Ett område som vuxit oerhört de senaste åren är sjukvårdsförsäkringar – en speciell typ av personförsäkring där den försäkrade får tillgång till en specialistläkare inom kort tid och slipper den allmänna vårdens långa köer.
Sjukvårdsförsäkringen var ofta en förmån för bl.a. ledningsgrupper tidigare, men nu erbjuds allt fler den här typen av skydd. Idag har omkring 400 000 svenskar har den här typen av försäkring via arbetet. Försäkringen ger snabb tillgång till specialistläkare, röntgenundersökningar och operationer om det skulle behövas. Väntetiden är i allmänhet ett par dagar istället för månader.

Lönsam investering för framtiden
Eftersom Länsförsäkringar samarbetar med privata vårdgivare underlättar man även för den offentliga vården som blir mindre belastad. Från Länsförsäkringars sida handlar det framförallt om att hjälpa företagen genom att dela på risken. För att fler ska kunna teckna en sjukvårdsförsäkring försöker man hålla nere prisnivån, utan att för den sakens skull tumma på kvaliteten. I dagsläget samarbetar Länsförsäkringar med omkring 1000 vårdgivare runtom i landet, med fördel lokala aktörer för skadereglering till människor.

Företagarna ska uppleva mervärden med försäkringen, och aktivt välja att satsa på den här typen av lösning. Johan tror att området kommer att fortsätta utvecklas i takt med att fler företag ser möjligheten i att både sörja för att medarbetarna har ett bra skydd samtidigt som sjukskrivningstiderna kan begränsas.
Sjukvårdsförsäkringen går att köpa som ett tillägg till en vanlig företagsförsäkring eller som en del av en pensionslösning för de anställda. Det ska kännas lönsamt att satsa på detta – då kan Länsförsäkringar också attrahera fler kunder.