Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lantz Järn & Metall i Boxholm – för en heltäckande återvinningsservice

Lantz Järn och Metall i Boxholm AB (f.d. Envio Transformer Recycling AB) är i grunden ett familjeföretag etablerat 2003 av David Wright. Bolaget förvärvades under hösten 2008 och ingår numera i Stockholmskoncernen Lantz Järn & Metall AB. Den huvudsakliga verksamheten består i att serva industrier genom att ha hand om utrangerade och, ibland begagnade, transformatorer.

Genom att återvinna transformatorer tar man tillvara på både återanvändbara råvaror och farligt avfall, i enlighet med tillstånd från Länsstyrelsen. Idag drivs Lantz Järn & Metall i Boxholm AB av Harri Järvinen och Janet Wright, och det rör sig om en framgångsrik verksamhet baserad i första hand på omhändertagande och återvinning av transformatorer. Som en del av en större koncern känner sig Lantz i Boxholm mindre utsatta under tuffa tider, moderbolagets olika verksamheter kompletterar således varandra och bidrar till ökad stabilitet i varje enskilt företag.

I Boxholm koncentrerar man sig på kärnverksamheten, demontering av både torra och oljefyllda transformatorer och man var även en av de första som fick tillstånd för att hantera just den här typen av farligt avfall. Utöver detta har man även tillstånd att bearbeta elektrisk och elektronisk utrustning samt hanterar övrigt järn- och metallavfall.
– Det har varit en lång och kostsam process med tillstånd och ISO kvalitets och miljöcertifiering, men idag ser vi att alla våra investeringar lönar sig. Vi har kompetens och kapacitet att ta hand om mycket specifika typer av avfall, och genom att vi är i stort sett ensamma om detta i vårt område lyckas vi även knyta långsiktiga och gynnsamma avtal, berättar Janet Wright.

Verksamhet under utveckling
Som alla andra företag vill Lantz Järn & Metall i Boxholm växa inom sitt område. Eftersom man redan från början satsat på att vara så heltäckande i själva serviceåtagandet som möjligt handlar det även mycket om fördjupade kundrelationer, där Lantz i Boxholm agerar som kundens förlängda arm i miljöarbetet. Hög tillgänglighet och ett tidsenligt utförande kännetecknar verksamheten, som enligt Järvinen och Wright helt klart är under kraftig utveckling.
– Konjunkturens märkbara uppgång påverkar oss positivt, och vi märker redan nu att vi får in nya förfrågningar. Våra kunder måste känna sig säkra i att investera i ny utrustning, då blir det också aktuellt för oss att hand om den gamla. Modernisering och uppdatering kan bli nya slagord för 2010, och det är också något som all vinner på med tanke på komponenters effektivitet, och framförallt miljön, säger Harri Järvinen avslutningsvis.

Urmas Peterhoff
Maria Lind