Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lär känna Dala Plåtteknik

Varför undrar du? Lång erfarenhet, toppmoderna maskiner och spetskompetens inom plåtproduktion är tre anledningar. Och det är inte de enda.

Dala Plåtteknik har varit med ett tag. Företaget grundades redan 1984 i Borlänge, Bergslagen. Området Bergslagen i Mellansverige har en stolt tradition av stål och plåtförädling och regionen har varit nationellt ledande inom branschen i flera årtionden. Dala Plåtteknik har för närvarande tjugotvå medarbetare.
Vi tror inte på att ett företag kan vara bäst på allt inom alla områden. Istället har vi bestämt oss för att specialisera oss på ett antal moment inom stålproduktionen. Tack vare detta kan vi leverera med allra högsta kvalitet, på precis det sättet som kunden önskar, säger Bengt Fredriksson, vd för Dala Plåtteknik.

Företagets styrka, och där man ligger i ledande position, är först och främst laserskärning, bockning och svetsning av produkter. Både produkter som ingår i små och stora serier, och alltid med hög precision. Företaget förfogar självklart över en maskinpark där det bland annat ingår toppmoderna och avancerade laserskärmaskiner och kantpressar. Dessa maskiner är alla datorstyrda vilket gör att företaget utan problem kan hantera alla olika sorters ritningar, oavsett filformat. Att man inom firman sitter på en hög kompetens inom programmerings- och datorområdet gör att detaljerna levereras med hög precision och normalt inte behöver efterarbetas. På det viset undviks onödigt spill och istället läggs fokus och koncentration på att svara för en hög leveranssäkerhet. Men vad vore maskinerna utan duktig personal?
Vi har korta och snabba beslutsvägar och med det kommer det automatiskt en hög flexibilitet. Våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet och en bred kompetens inom verkstadsteknisk produktion. Att ständigt vidareutbilda oss för att hålla oss à jour med den tekniska utvecklingen ser vi som en självklarhet. Det är också viktigt med tanke på alla de nya möjligheter som skapas med de nya maskiner vi investerar i, säger Bengt Fredriksson.

Dala Plåtteknik och dess anställda känner alla ett stort engagemang för att leva upp till de stora förväntningar som ställs på företaget och dess produkter.
– Vår målsättning är att med varje order uppfylla kundens krav på kvalitet, leveranstider och service. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid och utveckling är en stor drivkraft, både för oss och för kunden. Att lära känna oss mer kan bli en lönsam affär, säger Bengt Fredriksson.