Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Lärandet är en resa – skolan som utbildar tågluffare

Livslångt lärande är mer än en vacker illusion. För Frida Utbildning är det en livsstil, en naturlig utgångspunkt för all verksamhet i Fridaskolorna och Fridagymnasiet. Lärandet har ingen slutstation, det finns alltid nya saker att upptäcka och inspireras av – därför är Fridaskolan en skola för tågluffare. Fridaskolan ska helt enkelt vara en skola som sänder nyfikna och självständiga människor vidare i livet med goda kunskaper, gott självförtroende.

Fridaskolan bygger på en god miljö för lärande med tydliga ansvarsroller. Personalen arbetar i team med resultatansvar för en elevgrupp. Det är ett arbetssätt som gynnar elevernas personliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt och som inte minst uppmuntrar till ansvarstagande och nyfikenhet hos eleverna.
Verksamheten omfattar förskola, grundskola med förskoleklass och fritidshem samt gymnasium. Idag finns Fridaskolor i Vänersborg, Trollhättan, Mölnlycke och Uddevalla. Skolutveckling, fortbildning och föreläsningar för skolledare och pedagoger bedrivs inom Didaktikcentrum, som ingår i samma koncern som Fridaskolorna.
– Vår ambition är att förändra skolan med våra nytänkande värderingar och riktlinjer, säger Håkan Johansson, koncernchef för Frida Utbildning. Vi vill att våra elever ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer som är aktiva i demokratiska processer. Vi utbildar för framtiden, där sociala förmågor är minst lika viktiga som bra betyg.

Allt handlar om utveckling
Fridagymnasiet följer samma riktlinjer som Fridaskolorna. På Fridagymnasiet får man som elev inte bara goda kunskaper i olika ämnen, det är viktigt att man också ska utvecklas som person.
– Samverkan, problemlösning och social kompetens är viktiga ingredienser i en lyckad utbildning, poängterar Håkan Johansson.
Inom Fridaskolorna har man valt att satsa på 1-till-1 konceptet, en dator per elev, från årskurs 6 och uppåt. Även inom gymnasieskolan tillämpas konceptet.
I dagsläget erbjuds två studieförberedande program: samhällsvetenskapliga respektive naturvetenskapliga programmet. Till hösten utökas gymnasiets utbud – som en konsekvens av gymnasiereformen Gy2011 – till att även infatta ekonomiprogrammet och humanistiska programmet.
Med den nya skollagen förstärks Frida Utbildnings koncept med lärande i processer, där metoderna vilar på vetenskapliga och väl beprövade grunder.
– Vi ser reformen som en ren möjlighet för oss att utvecklas ytterligare. Vi kommer att vidareutveckla och fördjupa oss i de grundläggande värdena för svensk skola och fortsätta stärka vår personal, berättar Håkan vidare.
Under hösten 2010 etablerades Frida Utbildning med en ny grundskola och förskola i Mölnlycke utanför Göteborg. Visionen är att inom några år etableras på fler orter i Västsverige.

Kort om Frida Utbildning
Frida Utbildning är en expansiv koncern med stark tillväxtambition. Inom Frida Utbildning finns Fridaskolorna, Fridagymnasiet och Didaktikcentrum. Samtliga bolag är vinstdrivande, och allt överskott investeras tillbaka i utbildningsverksamheten för att stärka den svenska skolan ytterligare.