Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Lärcenter Falköping

Lärcenter Falköping – din personliga utbildningsleverantör. När det gäller kompetenshöjning är vår uppgift: MÄKLARE, MOTOR och MÖTESPLATS. Ditt utbildningsbehov är Vår utmaning

MÖTESPLATS
På Lärcenter har vi ändamålsenlig utrustning och lokaler som matchar kraven från omvärlden, tex. I form av telebild och videokonferens.Vi har installerat ”SmartBoards” eller ”smarta ritbord” i två utbildningslokaler, som ger nya interaktiva sätt att undervisa. Våra anpassade lokaler kan hantera från 5 platser i de minsta upp till 100 sittplatser i vår största konferenslokal.
Lärcenter har ett gynnsamt geografiskt läge, utanför husknuten har du västra stambanan, vilket gör att du på två timmar kan pendla till och från Stockholm, respektive Göteborg på en timma.
På Lärcenter arbetar vi målmedvetet med service och flexibilitet. Du skall som besökare eller kund alltid känna dig välkommen och väl bemött. Vi har en tydlig skyltning, som gör att du som besökare lätt kan navigera i våra lokaler. Om du vill äta en bit mat eller fika går det utmärkt i vårt Café Blå.

MOTOR
I rollen som MOTOR är vår ansats att vara ”din personliga utbildningsleverantör”, där kundens utbildningsbehov sätts i fokus. Utifrån denna dialog kan vi skräddarsy kurser som ger varaktig och bestående nytta för kunden. Vi skall sträva mot att olika nätverksgrupper skapas, ibland driver vi själva, i andra fall är vi deltagare. Vår ambition är att skapa flexibla utbildningar som ger avtryck nu och i framtiden. Med egna pedagogiska resurser eller inhyrd kompetens, är vi en utbildningspartner att lita på.

MÄKLARE
Samverkan i dialog för att utveckla en utbildning som kunden har behov av och som bidrar till att nå uppsatta mål, är för oss en viktig del i mäklarrollen. Vi värdesätter det personliga mötet, både i utvecklande av utbildningen och i mötet med deltagare. Vi har mångårig erfarenhet av riktad utbildning mot industriell- och offentlig verksamhet. Kvalitet innebär noggrann planering för hög måluppfyllelse, målgruppsanpassat utbildningsmaterial, kunskapskontroll kopplat till mål, samt utvärdering och uppföljningsmöte efter avslutad utbildning. Vår drivkraft är utbildning som ger nytta för verksamheten. Långsiktighet innebär att vi med kunskap om och förståelse av kundens verksamhet också kan följa upp genomförda utbildningar med återkommande utbildningsinsatser som fördjupar kunskaper inom samma område eller kompletterande utbildningar inom andra områden.