Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lärcenter Falköping en vinnare inom nya yrkeshögskolan

Alla eftergymnasiala utbildningar utanför högskolan samlas nu under samma ramverk inom den nya yrkeshögskolan (YH). Lärcenter Falköping är en av aktörerna i landet som får fortsätta utbilda logistikutvecklare inom YH. Man är även ensamma i landet om den nya YH-utbildningen till guldsmed.

Sedan 2007 har Lärcenter bedrivit KY-utbildning inom logistikutveckling. Med de reformer som den nya yrkeshögskolan implementerar kommer antalet aktörer som får leverera yrkesutbildningar på högre nivå utanför högskolan bli färre över hela landet. Lärcenter Falköping är vinnare i den nya regimen, med två godkända YH-utbildningar.
– Vi vänder oss främst till Skaraborgsregionen, men har kompetens och kapacitet att ta emot studenter från hela landet, poängterar Sandra Lindgren, utbildningskoordinator vid Lärcenter Falköping.

Falköping etablerad logistikkommun
Falköpings kommun är sedan länge en särpräglad aktör inom den svenska logistiknäringen. Under året etableras bl.a. RailPort Skaraborg, en omfattande infrastruktursatsning som stärker Falköping och Skaraborgsregionen som logistiskt nav i Sverige.
Man kommer även att stärka konceptet Logistic Center Skaraborg, där det planeras för större samverkansprojekt mellan forskning, näringsliv och offentliga aktörer. Att Falköping bedriver YH-utbildningen för logistikutvecklare ter sig därför naturligt.

Kombination logistik, ekonomi och försäljning
YH-utbildningen för logistikutvecklare är en unik utbildning som kombinerar logistik, ekonomi och försäljning. Arbetsmarknadens efterfrågan är hög, och studenterna får efter avslutad utbildning goda möjligheter inom ett flertal branscher. Efterfrågan ökar kontinuerligt i stort sett överallt där goda sälj- och marknadsföringskunskaper krävs.
Utbildningen är på två år och under hela studieperioden är samverkan med näringslivet påtaglig. En tredjedel av utbildningen bedrivs ute på företag som exempelvis Kinnarps, Volvo Personvagnar och Asko Cylinda.

Kort om Lärcenter Falköping
Lärcenter Falköping erbjuder en kreativ lärmiljö och omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, särvux, universitets- och högskoleutbildning samt uppdragsutbildning mot näringslivet och offentliga sektorn. Tillgänglighet, god kommunikation och information är honnörsord. Lärcenter Falköping ligger mitt i kommunikationernas centrum med goda buss- och tågförbindelser.

Roland Andersson
Maria Lind