Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lärcenter falköping

Lärcenter i Falköping är en självklar mötesplats för framtida logistiker och guldsmeder.
Här finns lång erfarenhet av yrkesutbildningar vilka numera faller inom ramen för yrkeshögskola.

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform som startade hösten 2009. Den har blivit allt mer populär och finns idag inom i stort sett alla branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Konkurrensen om utbildningsplatserna har ökat i takt med att allt fler får kännedom om yrkeshögskola som utbildningsform. Ett ökat söktryck kan även kopplas till att 7 av 10 får jobb efter avslutad utbildning.

På Lärcenter i Falköping utbildas i dagsläget logistiker och guldsmeder. Båda utbildningarna är tvååriga och leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningarna har nära samarbete med näringsliv och branschorganisationer. Dessa båda parter finns representerade i utbildningarnas ledningsgrupper och ges därmed möjligheten att vara med och påverka framtida medarbetares kompetenser.

Även de studerande får en nära relation till arbetslivet, då en fjärdedel av utbildningen bedrivs som ”Lärande i arbete” (LIA) ute på ett företag. Kombinationen av teori och praktik är en av grundidéerna med yrkeshögskoleutbildning. Detta ger de studerande en möjlighet att omvandla teoretiska kunskaper till praktiska och på så vis bli mer redo för arbetsmarknaden. Det ger även de studerande en möjlighet att skapa nätverk och kontakter inför framtida anställningar.

De som utbildar sig inom logistik kan efter avslutad utbildning titulera sig som logistik- och verksamhetsutvecklare. En roll som kan bidra till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnytta för dagens företag. Kunskaper inom områden som logistik, ekonomi, inköp och produktion fås under den tvååriga utbildningstiden.

Väljer man istället att utbilda sig till guldsmed så erbjuds man en utbildning där traditionellt hantverkskunnande kombineras med nytänkande och design. Som studerande ges man även en fördjupning inom de av branschen efterfrågade områdena ädelstensinfattning och gravyr.
Utbildningen ger dig kunskaper för att senare kunna avlägga gesällprov.

Så är du en av våra blivande studenter som vill gå en utbildning som rustar dig väl inför kommande arbetsliv, så tveka inte på att lämna in din ansökan. Nästa utbildningsstart är i augusti 2012. Sista ansökningsdag är 15 maj. Du hittar mer information om utbildningarna samt ansökningsblankett på www.lärcenter.nu.

Välkommen med din ansökan och välkommen som student till Lärcenter i Falköping!