Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lasarettet i Motala erbjuder utvecklingsmöjligheter för läkare och sjuksköterskor som vill nå längre

Lasarettet i Motala är det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna. Här finns kompetens och kapacitet för att ta hand om allt från akutsjukvård och kirurgi till långsiktig rehabiliteringsverksamhet. Lasarettet tillgodoser de flesta vårdbehov som finns bland invånarna i västra Östergötland, här finns landstingets största klinik – medicinska specialistkliniken. Inom kliniken finns djupgående kompetens inom bl.a. geriatrik, kirurgi, medicin, ortopedi och palliativ vård.

Lasarettet i Motala står för samtliga vårdformer med akutsjukvård, avancerad hemsjukvård samt sluten- och öppenvård. Här finns också psykiatri med öppenvård, slutenvård och mobila omvårdnadsteam och habilitering, lasarettet inhyser också närsjukvårdens enhet för rehabilitering – Rehab Väst.
Lasarettet har ett upptagningsområde på 86 000 invånare i de fem kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Årligen uppsöks akutmottagningen av omkring 18 000 patienter. Idag verkar 1300 personer inom lasarettet i olika verksamheter, och rekrytering pågår kontinuerligt för att säkerställa en hög vårdkvalitet och högsta möjliga tillgänglighet.

Särpräglad och bred kompetens
Samverkan har alltid varit grundläggande för vidareutveckling av lasarettets verksamhet, därför söker man samverka över gränserna i ett antal olika projekt där både privata och offentliga aktörer involveras.
På uppdrag av Landstinget i Östergötland bedriver den privata vårdgivaren Proxima ortopedi, kirurgi, anestesi- och operationsverksamhet, kvinnosjukvård, mödravård och STD/könsmottagning vid lasarettet. Under samma tak finns även Psykologpartners som erbjuder barn- och ungdomspsykiatri.
Lasarettet har en särpräglad kompetens inom ett flertal områden, inte minst ortopedi. Varje år utförs ett stort antal ortopedoperationer på patienter från hela Östergötland. Det handlar i huvudsak om proteskirurgi omfattande knän, höfter och fötter. Även här spelar samverkan en central roll eftersom ökade samarbeten med externa partners möjliggör en större kapacitet där fler patienter kan opereras.

Goda utvecklingsmöjligheter
Omfattande renoveringar och uppgraderingar har kännetecknat Lasarettet i Motala under de senaste åren. Trädgården har också renoverats och är nu en sinnenas trädgård. Idag pågår också ett växande forsknings- och utvecklingsarbete som får stöd via landstinget. En del av framtidssatsningen är att introducera Lean i Närsjukvården och anställda erbjuds nu chansen att bredda sina kunskaper inom området.
Lasarettet har tidigare deltagit i pilotstudier för framtida utveckling och är en av landets mest populära enheter för blivande läkare som ska göra sin AT-tjänstgöring. Detta talar inte minst för de goda utvecklingsmöjligheter som Lasarettet i Motala står för.
Vid Enheten för Leg. Sjuksköterskor för Allmäntjänstgöring (ELSA) får sjuksköterskor som vill bredda sina erfarenheter en chans att kombinera allmäntjänstgöring och kompetensutveckling. Enheten riktar sig till både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor, man är anställd av Närsjukvården och arbetar framförallt på Lasarettet i Motala, men viss verksamhet inom ELSA finns även vid Universitetssjukhuset i Linköping samt inom primärvården.