Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

LBC Sweden är navet i den nordiska möbelindustrins distribution

LBC Sweden samarbetar med framstående möbeltransportörer över hela Europa. Som en del av möbellogistikorganisationen MACH 3000 kan LBC Sweden erbjuda lokal möbelkompetens nära kunderna, oavsett om de finns i Norden eller övriga Europa. Som fullserviceaktör vet LBC Sweden vilka krav som ställs på hela distributionskedjan, från fabrik till butik.

LBC Sweden bedriver en anrik verksamhet, uppbyggd av nära 70 års erfarenhet inom logistikbranschen. Företaget har dessutom verkat specifikt inom möbelindustrin sedan 1952. Från att ha varit en renodlad distributionsaktör med traditionell lastbilscentral har LBC Sweden utvecklats till att idag vara en välutrustad fullserviceaktör för möbelindustrin.
Idag kan LBC Sweden erbjuda totallösningar med komplett lagerservice samt distribution och lokal närvaro på möbelindustrins nyckelmarknader. LBC Sweden ägs idag av danska investmentbolaget Axcel, en stark aktör som möjliggör tyngre investeringar.

Bygger vidare mot Baltikum
LBC Sweden utgör ett nav i den nordiska möbelindustrins distribution. Genom nära samarbete med åkeriföretag och kunder har verksamheten utvecklats kraftigt under de senaste decennierna. Förutom den heltäckande distributionen i Norden så bygger LBC Sweden nu även ut sin täckning i Baltikum.
– Norden är vår primära hemmamarknad, dock produceras en allt större andel av våra volymer i just Baltikum varför vår närvaro i detta område måste byggas ut. Vi är öppna för nya utmaningar och har resurser för att möta dagens tuffa krav från den moderna möbelindustrin, säger VD och koncernchef Christer Svensson.
LBC Sweden har en unikt låg skadefrekvens med mycket få reklamationer. Uppskattningsvis en promille av de kollin som LBC Sweden hanterar och distribuerar reklameras. Givetvis arbetar man kontinuerligt för att sänka siffran ytterligare.

Positiva till samarbete med gymnasieskolor
LBC Sweden ser fram emot en fortsatt positiv utveckling. För att trygga tillgången på kompetent personal samarbetar man bl.a. med Fågelviksgymnasiet i Tibro, där elever från fordonsprogrammet ofta gör sin praktik på företaget.
– Vi har goda erfarenheter från att samarbeta med gymnasieskolan, ofta kommer eleverna tillbaka till oss eller något av de åkerier som kör för oss efter studierna och får fast anställning. Det verkar nu som om transportnäringen även lockar fler kvinnliga medarbetare, och det tycker vi är mycket positivt. Över lag är vi glada över att intresset för vår bransch tycks växa, konstaterar Christer Svensson avslutningsvis.