Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Leakomatic eliminerar kostsamma vattenläckage med unik lösning

Åländska Leakomatic AB hjälper fastighets- och villaägare att förebygga kostsamma vattenskador med egenutvecklad teknik. Vattenskador är ett stort och växande problem över hela Norden. Oftast beror skadan på ledningsläckage. Leakomatics vattenfelsbrytare detekterar läckage, larmar och stänger av systemet per automatik. Därmed har risken för allvarliga vattenskador på grund av ledningshaveri och läckage eliminerats.

Läckage från vattenledningssystem är ett stort problem. Årligen registreras över 250 000 vattenskador i byggnader i Norden. Det kostar mer än 700 miljoner euro att åtgärda dessa problem. Utöver de höga reparationskostnaderna drabbas den enskilda individen på ett sätt som inte kan mätas i pengar, det handlar bl.a. om förlust av personliga ägodelar och känslan av att se sitt hem förstört genom vattenskada.

Lösningen på ett långvarigt problem
Läckageskador av olika slag står för ca 50 procent av försäkringsbolagens skadeersättningar och kostar mer än både brand och inbrott tillsammans. Ungefär 60 procent av vattenskadorna beror på utströmning från ledningssystem. Dessutom handlar det oftast om system som är yngre än den beräknade livslängden för vattenledningar som är ca 40 år.
– Trots att det genomgående sker en modernisering av fastighetsbeståndet i Sverige ökar antalet vattenskador och därmed även kostnaderna. Vi har lösningen på ett problem som funnits länge, konstaterar VD Johnny Lindström.
Idén tog form 2003 då ingenjören Jaakko Jakobsson på Leakomatic började skissa på den första vattenfelsbrytaren. Två år senare fick vattenfelsbrytaren sitt erkännande som avancerad säkerhetsprodukt i form av priset för bästa uppfinning i Finland. Motiveringen var dels själva idén och dels den höga precision som vattenfelsbrytaren har.
I ett omfattande branschtest som Länsförsäkringar gjorde 2007 blev Leakomatics vattenfelsbrytare också utsedd till vinnare. Efter framgångarna med det första systemet, som framförallt var anpassat till villor, har Leakomatic tagit fram ytterligare modeller och är nu heltäckande inom fastighetsbranschen.

50 000 svenska villor drabbas
All produktion sker i Mariehamn, och vattenfelsbrytaren säljs förutom på Åland främst i Sverige och Finland. Framöver kommer man satsa på övriga nordiska länder som huvudområden, Leakomatic har även viss verksamhet i de baltiska länderna.
Länsförsäkringar erbjuder vissa förmåner för försäkringstagare som installerar en vattenfelsbrytare. Varje år drabbas ca 50 000 svenska villor av någon typ av vattenskada. Den målgrupp som drabbas värst är äldre hus från 1960 – 70 talen, samt nybyggen. Förutom den stora kostnad en vattenläcka medför bidrar vattenskador även till mögel och allergiproblem. Tack vare vattenfelsbrytaren kan man nu få bukt med problem som dessa.

Borde vara en del av grundstandarden i alla hem
Leakomatics vattenfelsbrytare bygger i grunden på ett system som kontinuerligt mäter och kontrollerar tryckförändringar där även mycket små förändringar registreras. Vattenfelsbrytaren reagerar på droppande rör med läckage på ända ner till 6 ml per halvtimme. Detta ger möjligheten att när som helst kontrollera att husets vattensystem är tätt.
– Vi arbetar efter visionen om att vattenfelsbrytare ska bli en självklarhet och utgöra en del av grundstandarden i alla hem, och på sikt även i alla typer av fastigheter. En vattenfelsbrytare är minst lika viktig som en brandvarnare eller ett larmsystem, säger Johnny Lindström som avslutning.