Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Lecora möter framtiden i ny grön kostym

Den svenska livsmedelsindustrin utvecklas kraftigt och vi går mot KRAV-märkta produkter i allt större utsträckning, både i privata hushåll och i storkök. Konsumenterna ställer allt högre krav på att maten ska vara näringsriktig, närproducerad och dessutom i största möjliga mån ekologisk. Vi ser en framtid där tillsatserna blir allt färre, konsumenterna nöjdare och matproducenterna mer inriktade på KRAV-märkt. Kort sagt, framtiden ser grön ut!

Familjeföretaget Lecora är liksom etableringsorten Vadstena historiskt starka och bygger på en fin hantverkstradition där matförädling är själva hantverket. Lecora etablerades för ca 50 år sedan, och har sedan dess erbjudit den svenska detaljhandeln högklassiga matvaror baserade på vidareförädlade basråvaror.
Husmanskosten utgör fortfarande huvudsegmentet, men Lecora producerar även en hel del andra vegetariska och köttbaserade varor som exempelvis schnitzlar, köttprodukter och falafel. Faktum är att Lecora är marknadsledande på just schnitzlar, framförallt de som säljs via landets storhushållsmarknad.

Närproducerat är konkurrenskraft
Lecora är en av landets främsta producenter av rullpackad färdigmat som stuvningar och husmanskost. Den främsta kundgruppen utgörs av detaljhandeln med alla de stora svenska kedjorna i spetsen, samt även ett stort antal storkök inom bl.a. sjukhus och skolor. En mycket liten del av produktionen exporteras idag även till Finland. Sverige utgör en huvudmarknad som man vill hålla sig till med tanke på att närproducerat hör till en del av konkurrenskraften, man använder te x enbart svenska kött råvaror.

Framtiden är KRAV-märkt
God och nyttig mat, i mesta möjliga mån närproducerad, hör till ett vinnande framtidskoncept. Här är Lecora redan väletablerade. Genom att även erbjuda KRAV-märkta produkter antar man en ny position på marknaden som grönt alternativ.
Lecora är familjeföretaget som konkurrerar med de stora, både pris- och kvalitetsmässigt. Att Lecora dessutom satsar på enbart svenska råvaror i den mån det går stärker positionen som kvalitetsleverantör av förädlade matvaror. Idag har Lecora ca 30 medarbetare, ett antal som kan komma att växa framöver med tanke på nya marknadsmöjligheter.

Urmas Peterhoff
Maria Lind