Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Ledande kyllogistikleverantör driver utvecklingen av klimatsmarta transporter

Bring Frigoscandia är den nordiska livsmedelsbranschens ledande logistikleverantör med rötter som går tillbaka till 1950-talet då Helsingborgs Fryshus etablerades. Under de senaste 60 åren har man arbetat fram nära relationer med de största aktörerna inom livsmedelsindustrin och verksamheten är rikstäckande.

Bring Frigoscandia var med från början när den svenska industrin för djupfryst började ta form för mer än 60 år sedan. Det är ingen tillfällighet att man är livsmedelsbranschens förstahandsval, då Bring Frigoscandia kan mer om livsmedelslogistik än de flesta.
– Vi kompromissar aldrig med säkerhet och kvalitet, detta är något som kännetecknar hela koncernen. Här i Sölvesborg har vi nära till flera av landets främsta livsmedelsproducenter som verkar i Blekingeregionen och vi har goda samarbeten med merparten av dem, berättar Jim Nilsson, platschef Sölvesborg.

Stor kunskap om livsmedel, kvalitet och säkerhet är med andra ord nyckeln till de framgångar som kantat Bring Frigoscandia under de senaste decennierna. Idag ingår bolaget i Bring-koncernen, en global organisation med flera tiotusentals medarbetare världen över.

Strävar efter miljöanpassning
På Bring Frigoscandia har man alltid strävat efter en mer hållbar logistik, där miljöanpassning i mesta möjliga mån alltid utgjort en central fråga.
– Genom att ta tillvara på nya innovationer kan vi fortsätta driva utvecklingen inom området klimatsmarta transporter, menar Nilsson.
Att Bring Frigoscandias unika nät av tempererade distributionscentraler kan utnyttjas liknande dagens postorderföretag är en intressant tanke. Livsmedelsbranschen står för en stor del av näringslivets totala miljöpåverkan, med effektivare transporter och innovativa lösningar kan dagens miljöpåverkan reduceras.

Livsmedelsproducenternas förlängda arm
Bring Frigoscandia är i första hand livsmedelsproducenternas förlängda arm, då företagets transporter uteslutande omfattar marknaden för kylda, frysta och torra livsmedel.
Infrysningstekniken startades i USA på 1940-talet, och snabbt insåg man att detta skulle bli framtidens teknik för att bevara livsmedel med hög kvalitet under en längre period. I ett tidigt skede blev det företag som idag är Bring Frigoscandia något av en pionjär inom området, och sedan dess har man varit en aktör i framkant när det gäller lagrings- och transportteknik i den tempererade logistikkedjan.
– I en konkurrensutsatt marknad handlar det helt uteslutande om snabba ledtider utan onödig lagerhållning. Vi är en viktig del av våra kunders värdekedja där vi utgör en samarbetspartner för flexibla lösningar, säger Jim Nilsson.

Bättre kontroll med nya IT-system
Bring Frigoscandia har satsat på kontinuerlig utveckling, nu uppgraderas IT-systemet i syfte att få bättre flödeskontroll och spårbarhet av allt gods.
– Med effektivare IT-lösningar kan vi också planera och effektivisera godsflöden och på så vis även minska vår miljöbelastning. Alla våra chaufförer genomgår även kontinuerliga utbildningar inom bl.a. kvalitet och miljö, eco driving och naturligtvis hantering av frysta och kylda livsmedel.
I Sölvesborg har man ett eget kyllager på 600 kvadratmeter. Upptagningsområdet sträcker sig över Blekinge och majoriteten av kunderna är lokala. De flesta har dessutom varit med sedan starten, vilket vittnar om den goda kontinuitet som råder inom Bring Frigoscandia.