Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Legotillverkare och problemlösare

-Styrkan hos oss är våra fina kunder och den kompetens som finns i företaget.
Det menar Johnny Myhre, VD för AB Lundgrens mekaniska verkstad. Han antyder också att namnet på företaget inte är alldeles relevant idag, det pekar på en mekanisk verkstad men idag är det snarare ett teknikföretag det handlar om.

AB Lundgrens mekaniska verkstad fyller 99 år i år. Ursprungligen låg det i Malmö, men sedan 1980-talet finns man i Hjärup, en ort mellan Lund och Malmö.
-Vi har tre affärsområden, berättar Johnny Myhre. Vi har en stor legotillverkning, där Tetrapac är vår största kund. Sen gör vi deponeringsboxar till Gunnebo och banrengörare till Kälva. Och så har vi en egen förpackningsmaskin, IBS. Här tillverkar vi kartongresare och trågresare och här är livsmedels- och läkemedelsindustrin våra största kunder. Sen har vi även maskintillverkning.

Fullt upp
AB Lundgrens mekaniska verkstad har omkring 65 anställda och fakturerar för omkring 150 miljoner kronor om året. Man räknar med att ungefär 90 procent av företagets produkter går på export. Johnny Myhre har jobbat i företaget i tolv år, då han började där som ekonomichef. Idag är han VD för Lundgrens som ingår i koncernen Midway Holding. Företaget har haft några hårda år, men nu är det medvind igen.
-Man kan väl säga att mellan mitten av 1990-talet och 2000-talet hade vi en kraftig och stadig utveckling, berättar Johnny Myhre. Där var det tio år av kraftig expansion. Sen kom några tuffa år med vikande försäljning, men under 2010 vände det och nu verkar ökningen fortsätta och vi har fullt upp.

Stort kompetens
Johnny Myhre ser mycket positivt på sina kunder. Dit räknar man bland andra Scan, Löfbergs Lila, Vin & Sprit samt OLW. Bland internationella företag arbetar man med Unilever och Shell.
-Våra kunder är vår styrka, menar Johnny Myhre.
En annan styrka hos företaget är den kompetens som finns där. Men Johnny Myhre tycker ibland att det är svårt att få ut det budskapet.
-Då det gäler IBS är det ju sådant vi kan ställa ut på mässor, där är det ganska enkelt att visa vad vi kan, menar han. Men när det gäller det vi levererar till en del kontraktskunder har vi inte direkt någon produkt vi kan gå ut och erbjuda andra eller visa på. Däremot kan vi erbjuda en samlad kompetens som finns under ett tak.

Maskinlösningar
Johnny Myrhe försöker förklara ytterligare vad han menar:
– Om en kund har en idé och behöver en maskinlösning kan vi ta fram den. Vi kan erbjuda förstudier, utveckling, projektering, tillverkning och slutprovning. Allt. Vi har ett högt tekniskt kunnande och vi har korta ledtider. Vi kan ta fram prototyper, som man sedan kan serietillverka. I många fall är det så att det tekniska underlaget förändras efter hand och då behöver man ha nära kontakter med verkstaden. Det är vi duktiga på. Vi kan även hjälpa små kunder och hitta lösningar för dem. Vi gör först en prototyp som man sedan kan serietillverka. Här tror jag det finns ett utrymme på marknaden för oss i framiden, avslutar Johnny Myhre.