Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Leksand har en av Sveriges finaste läromiljöer

Naturskönt och lummigt alldeles intill Siljans strand, tio minuters promenad från centrum ligger Leksands folkhögskola. Genom Stiftelsen Hantverk och Utbildning sammanlänkas folkhögskolan med huvudmannens övriga verksamheter Entreprenörskolan och Hantverkslärling för att skapa en helhet där skiftande inriktningar möts.

Leksand är en av landets minsta kommuner, men har ändå ett brett utbud av spännande eftergymnasiala utbildningar inom hantverk, form och design, entreprenörskap och personlig utveckling med ca 480 studerande inom Stiftelsen Hantverk och Utbildnings samlade verksamheter.

Kreativ lärmiljö med verksamhet dygnet runt
Som alla folkhögskolor erbjuder Leksands folkhögskola möjligheten att läsa upp kärnämnen, och det görs i en kreativ, inspirerande miljö där varje enskild individ placeras i första rummet.
– För att understryka vår ambition om en kreativ lärmiljö står våra verkstäder och datasalar öppna dygnet runt, berättar Mats Svensson, ansvarig för design-och konsthantverksutbildningarna på Leksands folkhögskola. Vi förser studenterna med de verktyg som behövs för att de ska kunna tillgodose sig en förstklassig, attraktiv utbildning, och det är just sättet som vi gör det på som utmärker oss. Vi har en särpräglande konstinriktning på skolan, dels förberedande för konstnärlig utbildning på högskolenivå och dels för egna program som vi har i egen regi.
Mats refererar till Kreativt entreprenörskap, som är en unik utbildning på Leksands folkhögskola. Deltagarna får utveckla sin företagsidé och driva det egna företaget under sin tid på skolan. De lär sig marknadsföra konceptet och förverkliga idéer samtidigt som stor personlig utveckling sker genom stark gruppdynamik.
– Vi har också Nordens enda bokbindarutbildning, en yrkesutbildning där man är färdig bokbindare efter kursens slut. Det finns en exklusiv marknad för traditionellt bokbinderi, man kan dessutom arbeta på större arkiv och liknande, berättar Mats Svensson vidare.

Entreprenörskolan svarar på näringslivets efterfrågan
Entreprenörskolan är med sina 200 elever den största verksamheten inom Stiftelsen Hantverk och Utbildning. Här bedrivs fyra yrkeshögskoleutbildningar inom profilområdena handel och besöksnäring.
– För att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar måste det finnas ett reellt behov på marknaden av den yrkeskompetens man utbildar inom, förklarar Entreprenörsskolans rektor Anna Franzon. Kraven för vilka typer av utbildningar som får bedrivas blir allt tuffare, liksom konkurrensen. Det gäller då att vi är lyhörda och arbetar nära marknaden, samverkar med näringslivet och lyssnar på vad företagen verkligen behöver i fråga om kompetens.
På Entreprenörskolan arbetar studenterna i skarpa projekt ute på företag, exempelvis anordnar man event och realiserar projekt. Anna fortsätter:
– Det är en stor fördel att vi verkar på en liten ort med närhet till våra företag och samarbetspartners. Vi lever efter vår devis som lyder: vissa människor väntar på sitt livs chans – vi skapar den. Det gör vi genom att utveckla utbildningar som ger den kompetens som efterfrågas i verkligheten. Vi är också väldigt flexibla i hur vi arbetar, vi har som exempel en yrkeshögskoleutbildning på distans inriktad mot affärsmannaskap för chefer och ledare inom handeln. Inom våra utbildningar erbjuds även möjlighet till att göra en LIA-period (Lärande i arbete) utomlands, vi har redan flera goda exempel på lyckade projekt här.
Omkring 10 – 15 procent av Entreprenörsskolans studenter startar egna företag efter utbildningen, och uppskattningsvis får nio av tio fast arbete.

Hantverkslärling – karriärsbyte mitt i yrkeslivet
Sedan 2008 erbjuder Stiftelsen Hantverk och Utbildning lärlingsutbildningar för hantverkare. Som hantverkslärling arbetar studenten på plats ute på företag med en mycket erfaren och yrkeskunnig handledare. Fr o m hösten 2011 är utbildningen en yrkeshögskoleutbildning för specifika hantverksyrken, där Leksand har ett 70-tal olika yrken i sin portfölj.
– Att vi kan erbjuda så här många olika yrken är helt tack vare vårt breda kontaktnät här i regionen, konstaterar Börje Hagman, som arbetar med hantverkslärlingsutbildningen inom stiftelsen.
Stiftelsen har riksuppdrag att utfärda mästarbrev för hantverksyrken, och har därmed också goda kontakter med alla branscher som kräver mästarbrev.
– Hantverkssektorn består till stor del av enmansbolag som drivs av särpräglade experter inom respektive område. Den långsiktiga ambitionen med våra utbildningar är att skapa trygghet för branschen och ta tillvara på kompetens så att vissa yrken inte försvinner. Dessutom är det ett bra sätt att skapa sysselsättning, det finns mycket möjligheter inom hantverkssektorn som går att expandera ytterligare.
Börje understryker att Leksand erbjuder den första möjligheten i svensk historia för vuxna att byta karriär mitt i yrkeslivet och då välja ett hantverksyrke med formell akademisk utbildning. Utbildningen berättigar till studiemedel och har riksintag, målgruppen är vuxna i åldern 25 – 48 år.