Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lernia Bemanning – för marknadens mest effektiva bemanningslösningar

Lernia Bemanning fortsätter att expandera i Skellefteå. Med fokus på den kringliggande näringslivsstrukturen, där industri-, logistik- och teknikföretag är dominerande, levererar Lernia Bemanning effektiva bemanningstjänster som passar moderna företags skiftande behov.

Platschef Ida Lestander anställdes för ca ett år sedan för att driva igenom etableringen av det nya kontoret i Skellefteå. Redan under första året sattes ribban högt då man hade för avsikt att anställa inte mindre än 30 konsulter. Målet uppfylldes och Lernia Bemanning fortsätter nu sin expansion i regionen.

Specialiserade på svensk industri
Lernia Bemanning finns över hela landet, är specialiserade på svensk industri och hyr ut och rekryterar bland annat svetsare, truckförare, CNC-operatörer, civilingenjörer, tekniker, ekonomer, produktionsledare och administratörer. Företaget har kapacitet att möta ett varierande behov inom industrin, där Lernia Bemanning kan bistå företagen med kompetens inom de flesta områden.
Lernia har arbetat med utbildning och kompetensförsörjning sedan 1920-talet. Bemanningsverksamheten startade 1998, som en vidareutveckling av Lernias grundkoncept – att skapa konkurrenskraft för svenska företag.
– Vid sidan av vår långa erfarenhet har vi en bredd som gör oss unika. Utbildning, omställning, kompetensutveckling, yrkeshögskola och jobbcoachning, och därtill bemannings- och rekryteringstjänster – vi är en helhetsleverantör som överträffar kundernas förväntningar, säger Ida Lestander.

Goda relationer är avgörande
På Lernia Bemanning satsar man på att skapa långsiktiga relationer med företagen, där Lernia utgör en partner vid bemanning och rekrytering. God kännedom om den lokala marknaden är avgörande för att man ska kunna erbjuda en tjänst som överensstämmer med kundernas önskemål och behov.
Omkring en tredjedel av Lernias bemanningskonsulter får fast anställning på kundföretaget, vilket innebär att Lernia Bemanning har ett återkommande behov av nyrekrytering. Att skapa bra nätverk är därför en viktig del av verksamheten. Vid Lernias alla utbildningar, omställningsprogram och coachuppdrag finns en stor mängd kompetent arbetskraft.
– Våra synergier inom Lernia gör oss unika som bemanningsföretag. Med vår bredd kan vi agera helhetsleverantör till våra kunder både vid hög- och lågkonjunktur, säger Jimmy Rönnblom, regionchef i Norrland.
Kompetent personal är en bristvara. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för att man ska kunna attrahera toppskiktet inom varje yrkeskategori.
Lernia Bemanning värnar om sina konsulter. Vid sjukdom har de anställda tillgång till professionell hjälp som dessutom fås på kort tid. Tjänsten fungerar även som en rådgivning vid hälsofrågor.

Nya utbildningar för långsiktiga mål
Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat Lernia tillstånd att starta utbildningar för järnvägsprojektör i Luleå och internationell vindkraftstekniker i Piteå. I Skellefteå beviljades även utbildningen produktionstekniker. Samtliga startar till hösten och bedrivs i nära samklang med kringliggande näringsliv.
Bristen på kvalificerade produktionstekniker med logistiskt kunnande är idag påtaglig inom tillverkningsindustrin. Utbildningen är på 80 veckor och berättigar till studiestöd. Under utbildningen får studenterna knyta kontakter direkt med industrin tack vare ett starkt inslag av Lärande i arbete (LIA) samt möjlighet till extrajobb via Lernia Bemanning.
– Naturligtvis ökar chanserna till anställning tack vare täta kontakter med industrin. Utbildningen förbereder för en spännande karriär som produktionstekniker på tillverkande företag här i regionen, men även i övriga Sverige, säger Ida Lestander.
Ida avslöjar slutligen att man siktar på att anställa ytterligare ett tiotal konsulter inom en snar framtid. Hon summerar en del av framtidsvisionen för Skellefteå som avslutning:
– Vi är helt klart en aktör att räkna med för företag som behöver tillsätta kompetent personal med kort varsel. Samtidigt kan vi se över den långsiktiga kompetensförsörjningen genom helheten inom Lernia.