Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lernia Utbildning – kompetens gör skillnad

Lernia arbetar för och med människor. Det handlar i första hand om att skapa möjligheter för individer att bygga en ny framtid. Samtidigt tillgodoser Lernia även behov på arbetsmarknaden och främjar för en sund näringslivsutveckling med rätt kompetens på rätt plats. Katharina Sjögren Edström har varit verksam inom Lernia i snart tio år. Idag är hon VD för Lernia Utbildning, den största av Lernias verksamheter med ca 1 100 anställda från norr till söder.

Katharina Sjögren Edström ansvarar för Lernia Utbildnings arbete på 80 orter runtom i Sverige. Av koncernens ca 3000 anställda är över en tredjedel verksamma inom utbildningsområdet. Här förklarar hon att rekrytering sker helt baserat på kunskap och erfarenhet, om det är en man eller kvinna spelar ingen roll.
– Det är kompetensen vi vill åt. Precis som det borde vara överallt i samhället. Vår grundidé är att skapa möjligheter för människor så att de själva kan bygga en framtid. Genom engagemang och motivation vill jag framstå som trovärdig, och även vara en förebild för mina anställda.
Lernia Utbildning står för marknadsanknutna utbildningar och breda kunskapsområden. Allt från gymnasieutbildningar för vuxna till arbetsmarknadskopplade yrkesutbildningar finns samlat under samma tak.
– Vi har ett matchningsuppdrag där vi har kontakt med arbetsgivare för att se vilken kompetens som efterfrågas, förklarar Katharina. Vi satsar extra mycket på bristyrken och framtidsyrken inom ett antal branscher. Genom uppdraget hjälper vi både samhälle och näringsliv, samt ger individer verktyg och motivation att nå personliga mål.

Utbildar framtidens arbetskraft
Framtidsvisionen omfattar de kommande tre åren, där man framöver väntar sig arbetskraftsbrist inom ett flertal segment. Lernia har bl.a. stark kompetens inom industrin, med en hel del verksamhet inom allt från teknikutveckling inom el och energi till konstruktion och samhällsbyggnad. Just nu har man bl.a. utbildningar inom vindkraftsområdet, ett av marknadens snabbast växande kompetensområden. Utöver detta utbildas framtidens arbetskraft inom t.ex. handel, vård och turism.
– Vi behöver bli mer flexibla för att kunna möta marknadens behov även på lång sikt. Våra medarbetare är samtliga medvetna om matchningsdelen, något som stärker vår strävan att tillsammans åstadkomma förändring och förbättring. För företagens del gäller det att sätta undan medel för kompetensutveckling, vi har verktygen men de måste själva ha viljan, poängterar Katharina som avslutning.

Kort om Lernia
Lernia är ett av Sveriges största utbildnings- och bemanningsföretag, som årligen gör det möjligt för mer än 70 000 människor och 5 000 kunder att stärka sin konkurrenskraft. Lernia är även en stor utbildningsaktör med egna gymnasieskolor, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Företaget erbjuder dessutom tjänster som jobbcoachning och organisationsutveckling.