Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lernia Utbildning matchar rätt kompetens till rätt företag

Lernia arbetar för och med människor. Det handlar i första hand om att skapa möjligheter för individer att bygga en ny framtid. Samtidigt tillgodoser Lernia arbetsmarknadens behov och främjar en konkurrenskraftig näringslivsutveckling med rätt kompetens på rätt plats.

Lernia Utbildning står för marknadsanknutna utbildningar och breda kunskapsområden. Allt från högskoleförberedande gymnasieutbildningar för vuxna till arbetsmarknadskopplade yrkesutbildningar finns samlat under samma tak. Det ger en viss tyngd åt Lernia som utbildningsanordnare.
Lernia har ett matchningsuppdrag där man har kontakt med arbetsgivare för att se vilken kompetens som efterfrågas. Extra mycket satsas på bristyrken och framtidsyrken inom ett antal branscher. Genom uppdraget hjälper Lernia både samhälle och näringsliv, samt ger individer verktyg och motivation att nå personliga mål.

Vill åt kompetens
Katharina Sjögren Edström är VD för Lernia Utbildning, den största av Lernia-koncernens verksamheter. Lernia Utbildning finns på 80 orter runtom i Sverige och har ca 1150 medarbetare vilket motsvarar drygt en tredjedel av koncernens anställda. Sjögren Edström understryker att rekrytering till Lernia sker helt baserat på kunskap och erfarenhet, om det är en man eller kvinna spelar ingen roll.
– Det är kompetensen vi vill åt. Precis som det borde vara överallt i samhället. Vår grundidé är att skapa möjligheter för människor så att de själva kan bygga en framtid. Genom engagemang och motivation åstadkommer vi detta, vi lyfter fram de bästa egenskaperna hos varje medarbetare och ser till så att de får en chans att utveckla dessa färdigheter ytterligare.
Lernia arbetar för att få bort utanförskap och istället integrera fler i samhället genom ökad sysselsättning. Det vinner alla på. På utbildningssidan är man på ständig jakt efter drivna medarbetare och då inte minst yrkeslärare med lång branscherfarenhet.

Utbildar framtidens arbetskraft
Katharina Sjögren Edström förklarar att vi framöver kan vänta oss en arbetskraftsbrist inom flera segment och inte minst inom svensk basindustri. Lernia har stark kompetens inom industrin omfattande allt från teknikutveckling inom el och energi till konstruktion och samhällsbyggnad.
– Vi behöver bli mer flexibla för att kunna möta marknadens behov även på lång sikt. Arbetskraftsbristen kommer att påtaglig inom flera industritekniska segment, däribland skärande bearbetning. Vi försöker uppmuntra fler, framförallt kvinnor, till att söka sig till industrin.
Den moderna verkstadsindustrin präglas av högteknologi och är långt automatiserad, vilket förutsätter en helt annan kompetensnivå för den moderna industriarbetaren.
– Våra medarbetare är samtliga medvetna om matchningsdelen, något som stärker vår strävan att tillsammans åstadkomma förändring och förbättring. För företagens del gäller det att sätta undan medel för kompetensutveckling, vi har verktygen men de måste själva ha viljan, poängterar Katharina som avslutning.

Kort om Lernia
Lernia är ett av Sveriges största utbildnings- och bemanningsföretag, som årligen gör det möjligt för mer än 70 000 människor och 5 000 kunder att stärka sin konkurrenskraft. Lernia är även en stor utbildningsaktör med egna gymnasieskolor, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Företaget erbjuder dessutom tjänster som jobbcoachning och organisationsutveckling.