Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lidköpingsåkeri förvärvat av Stena Recycling

Den 1 september 2011 förvärvade Stena Recycling 100 procent av aktierna i Göran Åströms Åkeri AB i Lidköping, inklusive dotterbolaget Lidköpings Slamsugning AB.
– Förvärvet bidrar till att vi är väl rustade med helhetslösningar för återvinning och miljötjänster i Lidköping och övriga Skaraborg, säger Christian Cronvall, platschef på Stena Recycling i Lidköping.

Som Sveriges ledande återvinningsbolag vill Stena Recycling göra det enkelt för svenska folket och företagen att återvinna mera.
– Våra helhetslösningar innebär att vi analyserar behoven och skräddarsyr en lösning, säger Christian Cronvall,
Med ett 30-tal anställda och ett 20-tal fordon erbjuder Stena Recyckling i Lidköping såväl avfallslösningar som transporttjänster i Skaraborg.
Stena Recycling har ett stort nät av återvinningsfilialer och totalt finns närmare 200 anläggningar i Norge, Danmark, Sverige och Polen, där avfall från hela samhället förädlas till nya råvaror.
Företaget återvinner och bearbetar allt avfall som skrot, metaller, papper, plast, elektronik och farligt avfall. Man erbjuder också tjänster såsom utbildning och säkerhetsrådgivning.

Ett fungerande team
All personal på Stena Recycling i Lidköping ställer upp för att miljön ska bli så bra som möjligt – att uppfylla kundens behov till anpassade lösningar är allas målsättning.
– Vi är ett väl fungerande team med välutbildade medarbetare som är motiverade för sina arbetsuppgifter. Säkerhet och trygghet är A och O för oss, säger Christian Cronvall.
Bland kunder i närregionen finns bland annat Fazer AB i Lidköping, Componenta AB i Främmestad och Lidköpings kommun.

Många fördelar
– Allt fler inser fördelarna med Stena Recycling och den lokala förankringen vi har. Vi upplever oss som kundernas samarbetspartner med högsta tillgänglighet och korta beslutsvägar. Samtidigt har vi tillgång till hela Stena Metallkoncernens tjänster inom återvinning och miljö, säger Christian Cronvall.
Stena Metallkoncernen erbjuder heltäckande lösningar för avfallshantering och återvinning med anpassade, innovativa produkter och tjänster. Koncernen omfattar även bearbetning och distribution av stål och aluminium, finansiell verksamhet och internationell handel med metaller och olja.
Koncernens vision är att vara det mest innovativa företaget inom alla sina verksamheter.