Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

LIMAB – framstående partner för svensk basindustri

LIMAB etablerades 1981 och firar därmed sitt 30-årsjubileum i år. Verksamheten har utvecklats och omdanats under de tre decennier som gått, från att ha varit mycket inriktad på stål- och rörkonstruktioner är man idag en särpräglad serviceaktör inom svensk basindustri.

Den svenska basindustrin har förändrats. Effektivisering och modernisering är ledord som även resulterat i en markant förbättrad arbetsmiljö för de anställda. Erfarenhet, kompetens och säkerhet är viktiga aspekter som sträcker sig längre än bara vackra ord.
LIMAB är specialister på eld och syrafast murning, eldfast prefabricering, keramisk svetsning och dubbsvetsning. En del av verksamheten omfattar renovering, modernisering och uppgradering av processer och utrustning inom tyngre tillverkande industri.
Renovering av bl.a. kokare för pappersindustrin, masugnar och stränggjutningsanläggningar för stålindustrin är exempel på LIMAB:s serviceområden. Man utför även reparationer på värmekraftverk och är en viktig samarbetspartner när det gäller service för gruvindustrin.

Specialister på eldfasta arbeten
Fram till 2004 arbetade LIMAB med stålkonstruktioner. I slutet av 90-talet var LIMAB delaktiga i den viktiga Malmhamnens byggnation i Luleå. Idag hör prefabricering av eldfasta specialprodukter till vardagen.
– Vi erbjuder helhetslösningar inom det eldfasta området, och genom de andra bolagen i koncernen kan vi också leverera installationskompetens knuten till andra mekaniska arbeten, förklarar Peter Larsson, platschef i Luleå.
LIMAB är liksom systerbolaget Gothia Mineralteknik AB en del av den expansiva Johansson & Spolandergruppen. Gothia Mineralteknik är ledande i Norden på eldfasta produkter, och LIMAB kan i samverkan med denna breda materialkompetens erbjuda heltäckande lösningar som inkluderar såväl eldfasta material som installationsarbeten.
LIMAB ägs även till 50 procent av portugisiska Lizmontagens, ett av Europas största murningsföretag för eldfasta konstruktioner.
– Detta placerar vårt företag i en unik position inom den eldfasta sektorn. I dagsläget är vi ett 20-tal anställda i Luleå och vi arbetar framförallt med eldfasta lösningar till den tunga industrin inom Norden, poängterar Bo-Rolf Johansson, som ansvarar för sälj- och marknad inom LIMAB, som avslutning.