Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Lin Education breddar arenan för lärandet i skolan

En dator per elev, 1 – 1 konceptet, är ett växande begrepp i den svenska skolan. Många har redan insett fördelarna med att eleverna får en egen dator som de kan ta med sig överallt. Allt arbete finns samlat på ett ställe, eleverna får lättare att hänga med i undervisningen och framförallt redovisas bättre resultat. För att 1 – 1 konceptet ska vara av intresse krävs flexibla lösningar där skolans investering snabbt visar sig lönsam, något som konsult- och utbildningsföretaget Lin Education i Göteborg insett och ständigt arbetar för.

Genom att erbjuda verktyg för pedagogisk utveckling i kombination med flexibla IT-investeringar bidrar Lin Education till en högre pedagogisk och teknologisk kompetens i skolan.
Bärbara datorer och driftssäkra trådlösa nätverk, komplett med service och support samt utbildning för pedagoger är vad Lin Education erbjuder som helhet. Det ska vara lönsamt för skolorna att investera enligt 1 – 1 konceptet, därför tillhandahåller Lin Education även finansieringslösningar och försäkringar.

Stark tillväxt från starten
Lin Education etablerades 2007. Med en raketartad tillväxt från början är man idag uppe i en omsättning på över 100 miljoner kronor. Företagets grundare och VD Josef Lind poängterar att framgångarna beror på att marknaden nu är mogen för den här typen av utveckling, man har insett att datorn är ett renodlat pedagogiskt verktyg som skolan bör ta vara på och dra fördel av.
– Vi etablerade verksamheten med ett pedagogiskt perspektiv från början. Idag arbetar vi med ett 70-tal skolor, både kommunala och fristående runtom i Sverige. Vi förser skolorna med flexibla och öppna lösningar som svarar på uttalade behov, berättar Josef vidare.
Skolan får en helhetslösning där Lin Education svarar för all service och support inklusive utbildning av pedagogerna som ska tillämpa de pedagogiska lösningarna. Lin Education ordnar även med heltäckande försäkring av hård- och mjukvara.

Vikten av att reflektera över lärandet
När det gäller utbildning samarbetar Lin Education med Didaktikcentrum, en privat utbildningsanordnare som bistår med utbildning av lärare och pedagoger som ska använda lösningarna levererade av Lin Education.
– Det är inte själva utrustningen som är det centrala, utan mervärden som tjänster och support kring utrustningen. Vi arbetar med helheten och det handlar om att bredda arenan för lärandet genom att integrera moderna lösningar som elever och pedagoger kan ta till sig.
Josef förklarar också att man inte får glömma att det är pedagogerna som styr innehållet i undervisningen, datorn är enbart ett redskap, om än ett kraftfullt sådant.
– Datorn konkurrerar inte ut pedagogen, utan förstärker snarare undervisningens mål och inriktning. Med en egen dator får alla samma möjligheter och utgångsläge – skolan blir mer rättvis och öppen för alla.
Lin Education anordnade tillsammans med GR Utbildning Pedagogiskt Centrum, GRowth-projektet en föreläsning i Göteborg med den amerikanske forskaren Dr. Ruben R. Puentedura, som fått särskild uppmärksamhet för sin forskning gällande förändringsprocesser med fokus på teknik och satsningen en dator per elev.
– Puentedura menar sammanfattningsvis att satsningar på teknik i sig själva inte genererar framgång, det är pedagogernas sätt att reflektera kring lärandet som är av betydelse. Datorn är ett naturligt led i detta, säger Josef Lind avslutningsvis.