Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Lindabs traditionella styrkor förenas med nya möjligheter

Det började som ett plåtslageri på Bjärehalvön för 50 år sedan då Lage Lindh och Valter Persson kom på sinnrika lösningar för takavvattning. På sextiotalet såg ett innovativt ventilationssystem med spiralfalsade kanaler dagens ljus och på 2000-talet blev den globala koncernen Lindab genom förvärv marknadsledande inom kompletta stålbyggnadskonstruktioner.

Genom framgångrika förvärv och organisk tillväxt har Lindab vuxit kraftigt under de senaste 50 åren – från handelsbolag till en omfattande koncern med cirka 5000 anställda världen över. Idag finns Lindab på 125 orter i Europa, samt nära 30 orter i Sverige. Huvudkontoret finns i Båstad och här sköts inköp, produktion, distribution och marknadsfrågor.
Under de här 50 åren har arbetet på Lindab ständigt genomsyrats av att med stålet som bas utveckla och marknadsföra lösningar för förenklat byggande. Förenklat byggande är alltid den självklara utgångspunkten och drivkraften när Lindab utvecklar nya produkter, förbättrar IT-lösningar, optimerar distributionen och förstärker bolagets service.

Energisparkrav innebär potential
Lindab är traditionellt starka på byggområdet. Huvudprodukterna är ventilationssystem, byggkomponenter i tunnplåt samt kompletta stålbyggnadskonstruktioner. Konkreta exempel är bl.a. sport- och bilhallar, lagerlokaler och specialbyggnader, men också komponenter såsom stuprör, takplåt, stålreglar och ventilationskanaler. Idag utgör miljöaspekten en central del och alla nya produkter utvecklas ur ett energieffektivt livscykelperspektiv.
Lindab ser en växande marknad med stora affärsmöjligheter kopplade till de ökade krav på energieffektivitet och minskade utsläpp från byggnader som lanseras inom EU. Enligt EU-kommissionen står byggnader idag för cirka 40 procent av energiförbrukningen i Europa och är därför den största källan till utsläppen av koldioxid i regionen.

Nytt EU-krav stärker Lindabs position
I december 2009 antogs ett nytt EU-direktiv som handlar om att införa minimikrav på energiprestanda för byggnader vid både nybyggen och renovering. Direktivet ska genomföras senast 2012 och målet är att alla nya byggnader ska vara ”nästan-noll-energihus” från 2020. Lindab kan bidra med energieffektiva byggkomponenter men även kompletta stålbyggnader som designas så att energiförbrukningen under användningsfasen minimeras.
Framförallt är Lindabs ventilationssystem extremt energieffektiva eftersom kanalerna är runda och dubbeltätade. Kanalerna kompletteras framgångsrikt med tekniska produkter för inneklimat för att leverera kompletta, behovsstyrda inneklimatsystem med värmeåtervinning.

Vision om att förenkla i hela Europa
Lindabs vision är att Lindab ska vara ledaren inom industrialiserade ventilations- och byggnadslösningar – över hela Europa. Det innebär att Lindab ska fortsätta att leverera lösningar som utvecklar, förenklar och förbättrar byggprocessen. Det innebär också att Lindab ska vara innovatören inom sina områden och fortsätta att bygga på nära kundrelationer.

Stark företagskultur och engagemang
Lindabs nuvarande VD David Brodetsky kommer i det närmaste från ett företag med säte i Luxemburg som under 2005 blev en del av Lindab-koncernen. Under 2008 blev Brodetsky VD för hela gruppen, och är numera bosatt i Nordvästskåne. Han berättar här kort om företagskulturen:
– Jag känner ett starkt engagemang för Lindab. Jag delar företagskulturen; en unik atmosfär som kännetecknas av hårt arbete, innovation och framåtanda.
Lindab är idag en global aktör med höga ambitioner. Det är med andra ord en stor skuta att styra. David nämner sin internationella bakgrund som en styrkefaktor som VD för Lindab:
– Med en brokig bakgrund kantad av mycket internationellt arbete känner jag att jag kan tillföra mycket när det gäller just internationella relationer, något som har stor betydelse för Lindabs utveckling idag. Jag känner en stark samhörighet med Lindab och våra medarbetare, vi strävar efter samma mål och har en tydlig strategi. Tillsammans ser vi nu mycket ljust på framtiden, inte minst inom miljö- och energieffektiva lösningar.

Maria Lind