Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Lindengymnasiet stärker sin profil mot service och ekonomi

Hösten för med sig stora förändringar för Lindengymnasiet i Katrineholm. Rektor Bengt Lind ser mycket positivt på framtiden nu när skolans profil mot service och ekonomi förstärks med ekonomiprogrammet och övriga program får nya inriktningar.

Gymnasieskolans reform innebär framförallt att yrkesprogrammen får en tydligare inriktning med mer fokus på det valda yrket. Mer praktik och en mer renodlad studieform med större inslag av yrkesämnen är den nya normen, samtidigt erbjuds alla elever som går yrkesinriktade program möjligheter att välja kurser som är högskoleförberedande.

Liten skola med stora resurser
Programmen i sig får också en ny tappning, även om mycket av innehållet är detsamma. Energiprogrammet blir som exempel VVS- och fastighetsprogrammet och elprogrammet blir el- och energiprogrammet. Båda erbjuds vid Lindengymnasiet liksom handel- och administration-, hotell- och turism- samt hantverksprogrammen.
– Teknikprogrammet har flyttat till en annan skola här i Katrineholm, och vi fick ekonomiprogrammet istället. De elever som fortfarande går teknikprogrammet har också flyttat till den nya skolan, förklarar Bengt Lind. Vi värnar om vår litenhet med ca 500 elever, inom ramen för det så har vi ändå stora resurser att erbjuda med mycket goda resultat.
På Lindengymnasiet råder en särpräglad tävlingstradition som höjer elevmotivationen.
– Nu till hösten åker två elever till yrkesutbildningarnas världsmästerskap World Skills i London. Vi tog hem silver 2009 och förhoppningarna är stora även i år. I samband med årets tävling åker hela lärarstaben med och en del sitter även med i juryn.

Tryggar lärlingsyrkenas fortlevnad
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik är högskoleförberedande och ett mycket eftertraktat program. Resterande program vid Lindengymnasiet är yrkesförberedande och ger en bra grund för yrkeshögskolan.
Det nya hantverksprogrammet är ett renodlat lärlingsprogram för låssmeder, florister, frisörer och bagare. Minst halva utbildningstiden är förlagd ute i arbetslivet och därmed knyts också viktiga kontakter som ger större möjligheter för eleven att utöva sitt yrke i framtiden.
– Alla vinner på samarbetet, konstaterar Bengt Lind. Vi får ett ökat samarbete med näringslivet, eleven får en meningsfull utbildning och näringslivet får tillgång till viktig kompetens som tryggar lärlingsyrkenas fortlevnad.