Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lindströms Elverkstad reparerar det som ingen annan klarar av

AB Lindströms Elverkstad är en välkänd aktör över hela Kalmar län. Företaget etablerades redan 1953 och köptes av nuvarande VD Siv Anderssons föräldrar 1966. Siv är en annorlunda VD. Efter att ha vuxit upp i familjeföretaget kan hon branschen från grunden och känner dessutom de flesta som har någon form av anknytning till området elservice och reparationer i Kalmar med omnejd.

På Lindströms Elverkstad strävar man efter att erbjuda kunderna en högkvalitativ service, med speciell tyngdpunkt på reparation av elektromekaniska maskiner. Lindströms Elverkstad har heltäckande kompetens som täcker in det mesta inom branschen, den största kundgruppen består av lokala industriföretag och lantbruk. Alla typer av elektromekaniska maskiner, från fodermaskiner till pumpar, ligger inom Lindströms Elverkstads kunskapsområde.

Mångsysslande VD
Siv tog över företaget efter sina föräldrar tillsammans med sin dåvarande man 1996. Sedan 2007 driver Siv verksamheten på egen hand, och har under resans gång fått lära sig axla de flesta roller inom allt från verkstadsarbete till försäljning. Siv är i allra högsta grad en mångsysslare, förutom att hon styr bolaget ägnar hon mycket tid åt att motivera sina anställda.
– För mig är det oerhört viktigt att veta att jag har mina anställdas stöd i ryggen. Vi är åtta personer i företaget idag, så lagandan måste vara god. Dessutom ställs det höga krav på oss som problemlösare, och jag tycker vi har en väl utvecklad kompetens inom just detta.

God serviceberedskap
En hel del effektiviseringar har präglat Lindströms Elverkstad under de senaste två åren. Nu när industrin kommit igång med investeringar igen så ramlar jobben in.
– Stillestånd kostar industrin stora summor, därför ser vi till att vara på plats snabbt när något händer. Vi har en god beredskap och utför även förebyggande servicearbeten. Jag tror att det betyder mycket för våra lokala industriaktörer och lantbruk att vi finns här och kan hjälpa till även i kvistiga situationer.
Lindströms Elverkstad reparerar det som ingen annan kan laga. Det är en enkel beskrivning av en komplex verksamhet.
– En ung praktikant frågade mig en gång om man inte brukar lämna in det som vi reparerar. Jag upplyste honom om att det är just till oss som man lämnar in det, vi är specialreparatörer och tar oss an de uppdrag som ingen annan klarar, berättar en leende Siv Andersson.

Stolta över hantverket
Lindströms Elverkstad verkar över ett stort geografiskt område omfattande inte enbart Kalmar län, utan även stora delar av Blekinge och nu sker expansion ner mot Skåne. I nordöstra Skåne servar man framförallt mjölkanläggningar, ett område som man är ganska ensam om.
– Vi är stolta över det hantverk som vi utför, våra kunder kommer tillbaka och det tar vi som kvitto på att det vi gör är bra. Vi är en aktör som syns ute i samhället, kunderna tar ofta kontaktinformationen direkt från servicebilarna. Mina anställda förmedlar vår kunskap och vad vi står för, och vi satsar framförallt på att alltid leverera en jämn kvalitet och att skapa trygghet för kunden, avslutar Siv Andersson.