Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

LINK arkitektur – hållbart byggande börjar på ritstadiet

LINK arkitektur har en tydlig miljöprofil. Med egenutvecklade verktyg för att granska uppdragsarbetet tar LINK arkitektur ett helhetsperspektiv för att främja hållbart byggande. Förutsättningar för optimal effektivisering, minimala driftskostnader och därmed minsta möjliga påverkan på miljön grundas redan på ritstadiet.

Norska LINK arkitektur är en av Nordens största aktörer med vass arkitektkompetens inom hus, stadsbyggnad, inredning och landskap. Koncernen har 290 medarbetare varav ett 100-tal verkar i Sverige, från Malmö till Skellefteå.
Koncernen präglas av en stark framåtanda, inte minst när det gäller hållbarhet. I Umeå tar man ett steg längre och integrerar hållbarhetsfrågan från början till slut, från första skiss till minsta inredningsdetalj.

Umevas nya energieffektiva kontorshus
Samarbetet med kommunala Umeva, Umeå Vatten och Avfall AB, är ett bra exempel på hur LINK arkitektur strävar efter hållbarhet in i minsta detalj. Umeva valde att placera sitt nya kontor intill reningsverket på ön i Umeälven. Eftersom LINK arkitektur har en stark framförhållning på miljöområdet valde Umeva att samarbeta i projekteringen av det nya huset, som bl.a. utnyttjar spillvärme från reningsverket. Intagsluften kyls på naturlig väg via marken.
Kontorsfastigheten är på 2900 kvadratmeter i fyra våningar och rymmer ca 70 arbetsplatser. Här finns även gym, café och relaxavdelning. Vid framtida behov går det att bygga på en extra våning, huset ska kunna växa tillsammans med verksamheten.
I huset har man integrerat den senaste tekniken för reglering av inomhusmiljö och belysning. Även inredningen har granskats utifrån miljösynpunkt och uppfyller till 65 % kraven för Svanenmärkning och hela 80 % är av återvinningsbart material.
– Vi räknar med en energiförbrukning motsvarande hälften av den som ett vanligt kontorshus använder. Umeva fick även kommunens miljöpris för det nya kontoret, upplyser Anna Zimdahl, LINK arkitektur.

Passivhus på gång i Röbäck
Umeå präglas av en stark tillväxt. Kommunen har många projekt på gång, och det råder över lag en stark vilja att verka för en hållbar samhällsutveckling. Pågående projekt runtom i kommunen vittnar om en stark framtidstro. Anna Zimdahl berättar om ett projekt i stadsdelen Röbäck, där kommunen vill bygga ett passivhus som ska bli förskola.
– Vi har här på Umeåkontoret Kajsa Lundqvist som är certifierad som passivhusarkitekt och kan driva frågorna med en hög grad av professionalism. Projektet ligger fortfarande i sin linda, men vi har påbörjat en diskussion med alla inblandade och tagit fram skisser. Kanske kan det bli ett projekt att driva i Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat framöver, funderar Anna Zimdahl.
Tekniken som används för byggande av passivhus i kallt klimat kan liknas vid den teknik man skulle kunna använda i ett varmt klimat. Både kyla och värme hålls ute tack vare den höga isoleringsgraden. Inomhus krävs ingen tillförd energi för att värma upp huset och de personer och maskiner som finns däri bidrar till att höja värmen.

Optimal energidrift för universitetssjukhuset
I maj 2010 invigdes en helt ny vårdbyggnad vid Umeå Universitetssjukhus, ritad av LINK arkitektur. Fastigheten är på 35 000 kvadratmeter och är en komplex sjukhusbyggnad som omfattar många olika funktioner, bl.a. barnkliniker, kvinnokliniker och cancercentrum.
– Kännetecknande för sjukhusverksamhet i allmänhet är ett stort energibehov. Vi har lyckats skapa ett bra underlag för optimering av energidriften genom att lagra energi i berggrunden. På så vis har behovet av värme och kyla reducerats med ca 50 procent. Med effektiva system tar man även vara på överskottsvärme från maskiner.
Hela byggnaden, inklusive inredningen, är projekterad av LINK arkitektur.
– I denna teknikintensiva miljö har vi förberett för framtida förändringar. Med patienten i fokus ville vi skapa en miljö som stöder verksamheten i sin strävan att ge god vård och stimulera till återhämtning. Vi har försökt skapa en så optimal miljö som möjligt, och jag vågar påstå att resultatet har överträffat alla förväntningar, säger Anna Zimdahl som avslutning.