Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Linköping på världskartan med framstående datautbildningar

IT-området utvecklas ständigt och integreras i princip inom alla branscher idag. Kunskaper inom IT värderas därför högt och det finns en stark och växande efterfrågan på arbetsmarknaden. För studenter som väljer detta område erbjuds en mängd olika karriärspår, från att arbeta med kreativa 3D-effekter inom bl.a. film och dataspelsutveckling till programmering av system för användning inom life-scienceområdet.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) är en av Sveriges största tekniska högskolor. Enligt en omfattande undersökning som nyligen presenterats av intresseorganisationen Sveriges Ingenjörer är civilingenjörer som läst vid LiTH landets mest nöjda med sin utbildning. De är även mest övertygade om att de skulle välja samma utbildning igen, vilket visar på den höga och jämna kvalitet som utbildningarna vid LiTH står för.

Problemlösning och kreativitet
För den som är intresserad av att lösa problem, vara kreativ, utvecklas och jobba nära kunden är IT rätt bransch. Civilingenjörsutbildningarna datateknik, informationsteknologi och medieteknik vid LiTH anses vara bland Sveriges främsta och utgör samtliga en god grund för en karriär inom det vida IT-området.
– Här i Linköping var vi först i Sverige med utbildningar inom data, trots att vi som universitet är ganska unga, säger universitetslektor Inger Klein, som är ordförande i programnämnden för data- och medieteknik vid LiTH.

LiTH startade civilingenjörsutbildning i datateknik redan 1975. Att ligga i framkant med det senaste inom datateknik har sedan dess varit Linköpings signum. Idag erbjuder LiTH förutom de tre civilingenjörsprogrammen även ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik samt två kandidatprogram: datavetenskap och innovativ programmering.
– Vi samarbetar med andra universitet och högskolor världen över och våra utbildningar är också internationellt eftertraktade. Våra studenter erbjuds möjligheter till att förlägga viss del av studierna utomlands, berättar Klein.

Studenter kan skapa egen utbildningsprofil
Samtliga utbildningar inom data, IT och medieteknik erbjuder stora valmöjligheter för studenterna, med ett stort antal profilområden samt chansen att även skapa en helt egen profil. LiTH är unika även i detta sammanhang och har troligtvis landets bredaste utbud.
IT-studenterna ägnar även en hel termin åt projektarbete. Här samlas man i tvärvetenskapliga grupper som tillsammans ska finna lösningen på ett inte så väldefinierat problem. Detta är troligtvis så nära verkligheten man kan komma i universitetsstudier – och det är upp till studenterna själva att välja inriktning, fokus och mål med projektet utifrån problemställningen.

Unikt sätt att studera med problembaserat lärande
Problembaserat lärande (PBL) integreras i IT-programmet vid LiTH, och man är ensamma om att integrera metoden i ingenjörsutbildningen. PBL bygger på teamwork, med basgrupper som träffas två gånger i veckan. Ett problem (helst verklighetsbaserat) presenteras för gruppen, som tillsammans ska sätta upp mål för att lösa problemet. Målen ska även stämma överens med den aktuella kursen.
PBL är inte att förväxla med traditionellt grupparbete, den största skillnaden ligger i att varje gruppmedlem ska uppnå sina egna mål och vägen dit är i stort sett självvald. Basgrupperna byts varje termin, på så sätt får studenterna arbeta tillsammans med i stort sett alla andra kursdeltagare. Här kommenterar Klein metodens nytta för studenterna:
– PBL förbereder studenterna för situationer som ofta uppstår i arbetslivet. Här är uppgifter sällan specificerade, men man måste ändå kunna sätta i gång med arbetet – ofta löses problem under resans gång.

Visualiseringscenter lockar forskare från hela världen
Medieteknikutbildningen (MT) vid Campus Norrköping är en av världens främsta, och det enda tekniska utbildningsprogram utanför USA som berättigar till deltagande i iPax, som är Sony Imageworks akademiska utbytesprogram för lärare och studenter. Utbildningen kombinerar ingenjörsmässiga kunskaper med kreativa inslag. Campus Norrköping stärks ytterligare genom att Norrköpings visualiseringscenter, kort och gott kallat C, öppnar under våren.
– Detta kommer att locka hit flera forskare och projekt från hela världen, konstaterar Inger Klein avslutningsvis.

Urmas Peterhoff
Maria Lind