Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Linköpings kommun och näringsliv möter framtidens utmaningar tillsammans

Teknikintresset fortsätter att minska i en oroväckande takt bland dagens ungdomar. I Linköping, som är känt för sina starka industritekniska företag och framstående IT- och datatekniska kluster, görs gemensamma krafttag bland företag, kommunen och universitetet för att få bukt med problemet. Linköpings kommun har tillsammans med näringslivet startat en industriteknisk utbildning för vuxenstuderande i hopp om att matcha tillgängliga resurser mot ett ökande behov inom industrin.

Jobb- och kunskapstorget ansvarar för vuxenutbildningen i Linköpings kommun. Genom Jobb- och kunskapstorget får kommuninvånarna utökade möjligheter att tillägna sig viktiga kunskaper och kompetens som stärker individens position på arbetsmarknaden. Inom ramarna för verksamheten erbjuds bl.a. vägledning, karriärcoachning och kompetensutveckling. Ibland kan det röra sig om en enstaka kurs som saknas för att individen ska få behörighet till högre studier exempelvis, ibland kan det behövas större insatser där man undersöker vilka möjligheter som finns tack vare vuxenutbildningens utbud.
Näringslivet kan i sin tur förse sig med kompetent arbetskraft via Jobb- och kunskapstorget. Genom att kommunicera kompetensbehov till vuxenutbildningen kan regionala företag säkerställa en långsiktig tillgång till ett kompetent rekryteringsunderlag och på så vis vidareutveckla den egna verksamheten. Så har man också tänkt från industriföretagens sida då man sökt kontakt med kommunen för att starta den nya utbildningen med inriktning mot industriteknik.
– Vi är till för kommuninvånarna men också för företag här i regionen eftersom vi skapar viktiga kontakter mellan potentiell arbetstagare och tillväxtbenägna företag som arbetsgivare, understryker Karin Lindgren, som är enhetchef vid Jobb- och Kunskapstorget vid den kommunala utbildningsförvaltningen i Linköping.

Möter utmaningar med gemensamma styrkor
Den nya industritekniska utbildningen är ett bra exempel på hur näringslivet och kommunen kan möta utmaningar tillsammans. Tanken är att utbildningen ska leda till anställning direkt efter examen eftersom det finns ett uttalat behov på marknaden.
Det industritekniska programmet kommer att ha två inriktningar, CNC- respektive automationsteknik, och ges på heltid med skarpa praktiska inslag tack vare tillämpning av Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) som fås genom partnerföretagen som är med och startar utbildningen.
– Det är spännande att vi nu tillsammans med Industrikompetens i Östergötland och Saab startar en utbildning av det här slaget. I dagsläget rör det sig om ett 30-tal platser, men det här är början på något stort, säger Åsa Strömsten, rektor på Vuxenutbildningen i Linköping.
Utöver de två inriktningarna kommer man även att starta en utbildning inom svetsteknik med ett tiotal platser. Den kommer att hållas vid Anders Ljungstedts gymnasium. Utbildningarna inom CNC-teknik och automationsteknik förläggs till Berzeliusskolan.

Fortsätter utveckla kärnvärden – utbildning ska leda till arbete
Alla som studerar någon av de nya utbildningarna och som genomgår alla moment med godkända betyg kommer att erbjudas kontakt med Industrikompetens i Östergötland för provanställning.
Berzeliusskolan planerar även att tillsammans med Saab AB starta en inriktning mot flygplansbyggare inom ramen för den industritekniska vuxenutbildningen. Det finns då chans till visstidsanställning på Saab efter avslutade studier.
– Utöver dessa satsningar fortsätter vi att utveckla vår kärnverksamhet för att kunna möta så många som möjligt. Vi satsar exempelvis på lärlingsutbildningar där vi har ett 30-tal lärlingar igång nu. Det handlar om alla möjliga typer av hantverksyrken som låssmed, fordonstekniker och även lite annorlunda yrken som tatuerare. Vi har goda samarbeten med företag som söker lärlingar och vi kommer att fortsätta utveckla den biten, berättar Karin Lindgren.