Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Linnéuniversitetets designstudenter gör skillnad – hållbar design är framtiden

Vid den nya institutionen för design vid Linnéuniversitetet samordnas utbildningar både i Nybro och Växjö. Grundutbildningarna ger en bred inblick inom området design, där fokus har gått från ren formgivning till formgivning för ökad användarvänlighet. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar dessutom samtliga utbildningar vid institutionen.

Henriette Koblanck, dekan för Fakulteten för ekonomi och design, grundade programmet Produktdesign för ca 12 år sedan. Hon berättar att man i ansatsen för att bilda utbildningen samverkade med Regionförbundet i Kalmar län, samverkan med det omgivande näringslivet var därmed en naturlig del redan från början.
– När vi bildade programmet hade vi för avsikt att utbilda framtidens produktdesigners som skulle leda utvecklingen inom industrin. Det har vi också gjort. Våra studenter har i nära samverkan med ett 120-tal företag, kommuner och myndigheter arbetat med designprojekt som skapat konkret nytta för samhället i stort, förklarar Henriette.
Studenternas idéer har även resulterat i flera patent. Nästa steg är att försöka involvera småföretag i större utsträckning.
– Vi söker samverkan även med de allra minsta företagen i vår omgivning. Vi tror att de har mycket att hämta hos oss, om man bara vågar tänka i nya banor, menar Henriette Koblanck.

Hållbara och funktionella lösningar ett krav
Inom produktdesign är människan i centrum. Designen har bara ett värde om den går att använda, om den skapar nytta och svarar på ett behov som finns i samhället.
– Vi har tagit steget från artefakten i centrum till användandet i centrum, förtydligar Louise Häggberg, som ansvarar för grundutbildningen i Produktdesign.
Designen ska samtidigt vara hållbar, produkten ska bygga på långsiktighet och bestå av material som inte tär på miljön. Vid Linnéuniversitetet och Institutionen för design har man också skapat en egen utbildning för just Design och hållbar utveckling.
– Samhället kräver designers som tar del av utvecklingen, konstaterar Sara Hyltén,-Cavallius, lektor och ansvarig för delar av grundutbildningen för design och hållbar utveckling.
Inom design och hållbar utveckling lär sig studenterna att se designen som en del av något större, och själva designprocessen breddas för att innefatta de fundamentala hållbarhetsaspekterna.
– Vi arbetar både med produkt- och tjänstedesign. De två första åren arbetar vi med grunderna i design, och det tredje året präglas helt av hållbarhetsperspektivet, berättar Sara. Vi har exempelvis arbetat med social hållbarhet i Alvesta och Miljonprogramsområdet.
Linnéuniversitetets designstudenter har träffat be boende inom det utsatta området och diskuterat hur design kan hjälpa de grupper som har det svårt i samhället. Ganska snabbt kom man fram till att design kan förändra människors liv och att design även kan främja för ökad integration.

Reklam, grafisk design och visuell kommunikation
Programmet Reklam, grafisk design och visuell kommunikation är en kreativ, praktisk och teoretisk utmaning som ligger rätt i tiden.
– Programmet ger goda förutsättningar att arbeta med såväl grafisk formgivning som projektledning, säger programansvariga Pernilla Frid och Helena Meldré.
Reklam, grafisk design och visuell kommunikation ger en bred grund med goda möjligheter att göra karriär inom flera olika områden där reklambyråer och kommunikationsavdelningar på större företag inte är de enda alternativen.
Med kurser inom illustration, visuell kommunikation, grafisk formgivning och designmetoder får studenterna en solid grund att stå på, där man tidigt får in en fot i näringslivet.
– Vi har många gästlärare som kommer direkt från yrkeslivet, berättar Pernilla Frid. Deras kontakter och erfarenheter från den praktiska verkligheten appliceras på kurserna, och vi har satsat på att bygga upp programmet så att kurserna ska komplettera varandra. Många av våra projekt är exempelvis uppbyggda på samma sätt som man jobbar ute i näringslivet.
Programmet startade 2007 och första kullen utexaminerades i fjol. Studenterna gjorde också egna projekt inom allt från film och tidningsdesign till förpackningsdesign.