Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Liten lokal aktör en av telekombranschens främsta underleverantörer

Enholmen Bygg Telecom startade i liten skala – idag är man en av Telekombranschens främsta underleverantörer i Blekinge. Hög kompetens, rörelse och utveckling är ledord som kännetecknar verksamheten. Vi har träffat företagets grundare och tillika VD Ola Källerudd, som förklarar att nyckeln till framgång ligger i att se möjligheter överallt.

När Ola Källerudd startade upp verksamheten för tre år sedan var bygg- och anläggning den främsta inriktningen. Företaget utvecklades snabbt och tjänsteutbudet vidgades snart till att omfatta även telekommunikation, inte så konstigt med tanke på att Källerudd arbetat flera år inom branschen.
– Idag är vi en viktig underleverantör till de stora telekomföretagen i Sverige, berättar Ola. Vi verkar i huvudsak här i Blekinge, men har även en hel del kontakter i övriga Sverige. Vi är bl.a. delaktiga i utmärkningen av viktiga nedgrävda kabelnät i Kalmar, Kronoberg och delar av Östergötland så att dessa inte förstörs vid olika infrastruktursprojekt.

Väl rustade för snabb utveckling
Enholmen Bygg Telecom har avtal med bland andra NTS- Ericsson, Eltel och IP-only. Avtalet med Ericsson innebär att man svarar för kundens åtaganden mot Telia i regionen. För Eltel och IP-Only kartlägger Enholmen Bygg Telecom bl.a. kablars sträckning i regionen med omnejd.
– Det är stora arbeten vi talar om, och vi ser en enorm tillväxtpotential just nu. Med fler ben att stå på minskar vår risk, och nyanställningar är därför inte att utesluta.
Idag fokuserar man främst på telekom, och samtliga anställda har ett förflutet inom branschen.
– Vi går mot en sund utveckling med tanke på att telenätet måste underhållas, kommenterar Ola. Vår främsta styrka är att vi ser till helheten och erbjuder en fullskalig service som omfattar ny- och ombyggnation inom telekom. Vi känner oss väl rustade med en egen maskinpark, där vi nu även investerar i en ny kranbil, bland annat.

Trygg samarbetspartner
Enholmen Bygg Telecom har stor kapacitet och kan ta sig an det mesta inom underhåll och tillbyggnation av telenätet, utmärkning av nät samt olika tjänster på konsultbasis. En trygg och pålitlig samarbetspartner som ser möjligheter är sammanfattningsvis det som Enholmen Bygg Telecom står för.