Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Ljungby – där Småland möter världen

Ljungby kommun har fått en plattform för samverkan med näringslivet i Ljungby Business Arena. Här skapas möjligheter för kommunen att komma närmare näringslivet för att byta idéer och kunskaper som främjar ytterligare tillväxt. Tillgänglighet med fördelaktigt geografiskt läge betyder mycket för näringslivets utveckling i Ljungby och därför satsar kommunen även mycket på att bygga ut infrastrukturen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel berättar att Ljungby återhämtat sig efter finanskrisen och nu satsar stenhårt på att utveckla sin industri. Inte minst kring transportstråken med E4:an och väg 25 som går igenom kommunen.
Infrastrukturprojekten banar väg för nyetableringar för både industri och handel, och man brukar profilera sig som Ljungby – där Småland möter världen. För visst är det så, Ljungby är en mycket exportintensiv kommun med många tillverkande företag som tillsammans står för en betydande del av Sveriges exportnetto.

Stor och växande turistnäring
När man kommer till Sverige söderifrån så är Ljungby bland de första riktigt skogstäta kommunerna man stöter på. Ljungbys natur med djupa skogar och rena sjöar tilltalar turister från hela Europa. Här finns bl.a. sjön Bolmen som är Sveriges tionde största sjö och som försörjer en befolkning på ca 800 000 invånare i hela Skåne med dricksvatten.
– Vi har en stor och växande turistnäring, eftersom E4:an löper rakt igenom kommunen är vi också ett skyltfönster för vad småländsk industri och upplevelsenäring har att erbjuda. Vi måste också bredda oss för att bli starka inom andra områden, därför satsar vi på forskning inom informationslogistik bland annat, upplyser Ann-Charlotte Wiesel.

Mycket resurser på infrastruktur
Ljungby har ingen järnväg idag, men kommunen är mycket positiv till att bygga ut nätet för att kunna koppla in en station för Ljungby mellan Växjö och Värnamo. Det var länge tal om en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Hamburg, Ljungby ligger bra till geografiskt för att kunna vara ett strategiskt stopp om en sådan järnväg byggs i framtiden.
– Vi lägger mycket resurser på olika infrastrukturprojekt, och när höghastighetsjärnvägen blir verklighet tänker vi vara med från början, säger Ann-Charlotte Wiesel bestämt.