Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Ljus framtid för lokal byggfirma: ER Byggentreprenad är Årets företagare

Årets företagare i Kiruna är privatägda ER Byggentreprenad, som under de senaste åren varit starkt involverade i ortens tillväxt. Företaget har rötter som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Idag samarbetar ER Byggentreprenad med Kirunas främsta tillväxtföretag – från liten till stor.

ER Byggentreprenad AB utsågs av Företagarna till Årets företagare med motiveringen “Ett litet företag med stora ambitioner” och presenterades tillsammans med övriga vinnare, bl.a. Årets kvinnliga företagare och Årets Exportföretag, vid Kirunagalans företagsfest tidigare i år. ER Byggentreprenad har varit nominerade två gånger tidigare, och naturligtvis känner ägarna Mats Lind, Stefan Pudas och Lennart Pudas sig extra stolta med belöning i hand.

Kiruna expanderar
Det händer mycket i Kiruna nu, och ER Byggentreprenad satsar på att vara involverade från början. För ca ett år sedan påbörjades ett större nybyggnadsprojekt för Ica Kvantum och nu senast även Kappahl. ER Byggentreprenad anlitas ofta av bl.a. Rymdbolaget/Esrange för olika byggprojekt, bl.a. så har man uppfört servicebyggnader för att ta emot satellitinformation. Icehotel är en stor och viktig kund, för vilka man bl.a. har byggt ett nytt lager, shop, personalboende och värdshus.

Stora möjligheter när gruvan byggs ut
ER Byggentreprenad är delägare i EPN-partners med ytterligare 20 till 25 företag. Detta ger företaget ett visst försprång när det gäller de riktigt stora jobben.
– Vi talar bl.a. om den enorma investering som LKAB gör nu när de planerar bygga ut den nya huvudnivån. Vi vill vara en del av detta och hoppas på mycket jobb framöver. Det skulle innebära ett samarbete som sträcker sig över flera år. Givetvis också en stor utmaning, men vi ser fram emot att få visa vad vi går för, säger Mats Lind.
ER Byggentreprenad har redan byggt en ny betongstation ovan jord på uppdrag av LKAB . Ytterligare fokus på LKAB skulle även kunna innebära nyanställningar för ER Byggentreprenad.
Mats Lind tog över verksamheten för ER Byggentreprenad tillsammans med Stefan och Lennart Pudas 2003. Verksamheten har utvecklats kraftigt sedan dess, man har bl.a. vuxit från 7 till nästan 30 anställda. Framtiden ser ljus ut för ER Byggentreprenad, inte minst med tanke på ortens tillväxt.

Annika Gullberg
Maria Lind