Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

LKAB förstärker kapaciteten och investerar under jord

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Tunga investeringar har kännetecknat LKAB:s verksamhet de senaste åren, och utan en enda lånad krona har koncernen drivit utvecklingsprojekt som bl.a. ökat järnmalmpelletsproduktionen och byggt upp infrastrukturen kring gruvorna. LKAB har över lag bidragit till en enorm samhällsutveckling med flera tusen arbetstillfällen bara i Sverige.

Statliga LKAB står för flera av marknadens top-of-the-line produkter baserade på förädlade järnmalmsprodukter. Dagens verksamhet är högteknologisk och kännetecknas av en stark framåtanda där man även knyter in den samhälleliga aspekten.

Ökande efterfrågan världen över
Nästa stora investeringsprojekt för LKAB:s del blir under jord. Efter att ha utvecklat infrastrukturen kring gruvorna ovan jord satsar man nu på att förstärka kapaciteten och bygga nya huvudnivåer i gruvorna i Malmberget och Kiruna.
Dagens efterfrågan på järnmalm är större än produktionen, detta innebär enorma möjligheter för LKAB som också är norra Europas största gruvindustri och en av världens främsta leverantörer av förädlade järnmalmsprodukter. Vi talar här även om ett stort helhetsansvar för LKAB, som förväntas trygga tillgången på råvaror för den europeiska stålindustrin. LKAB har även betydande kunder världen över.
– Kinas starka tillväxt med en stålproduktion som stigit från 50 miljoner ton till över 600 miljoner ton, har även medfört en markant uppgång för oss. Då den europeiska stålindustrin trappade ner under krisen kunde vi hitta nya kunder i Kina, som idag har världens snabbast växande stålindustri. Marknaden vände under andra halvåret vilket också innebar att vi kunde fullfölja våra planerade investeringsprojekt, berättar Per-Erik Lindvall, direktör för enheten Teknik och affärsutveckling.

En del av långsiktigheten
Att utveckla produktionen och framöver öppna nya gruvor hör till den främsta framtidsvisionen för LKAB, som även ser sitt uppdrag som stark samhällsaktör i och med att man är en av norra Sveriges största arbetsgivare vars verksamhet också direkt påverkar de samhällen som berörs av gruvbrytningen.
– Vi ser oerhört ljust på framtiden. Vi fortsätter att utveckla våra investeringsprogram, som framöver i första hand omfattar en etablering av nya huvudnivåer i gruvorna i Malmberget och Kiruna. Vi kommer även att se över våra befintliga gruvanläggningar ovan jord. Vi ser att de kommande fem årens investeringar kommer att koncentreras kring detta, säger Per-Erik Lindvall och fortsätter:
– Vi satsar på att växa med våra kunder, och för att klara uppdraget krävs en större kapacitet från vår sida. Att bygga ut vår gruvkapacitet blir därför nästa steg. Järnmalmen här håller högsta kvalitet, och att utveckla verksamheten under jord hör även till vår långsiktiga hållbarhetsstrategi.
Genom att bygga upp en ny huvudnivå i gruvan förändrar LKAB även produktionen.
– Vi skapar en ny infrastruktur, och vi ser att dagens verksamhet kommer att resultera i långsiktiga projekt som räcker långt in på 2030-talet, förklarar Lindvall.

Ledande inom forskningen
Det råder knappast brist i tillgången på järnmalm att bryta. Frågan är nu om dagens teknologi är tillräcklig och framförallt ekonomiskt gångbar. LKAB arbetar aktivt med att vidareutveckla teknologin, och man har egna forskningsenheter med nära anknytning till bl.a. Luleå tekniska universitet. LKAB bedriver även ett antal internationella forskarprojekt, och koncernen har bl.a. bidragit med oumbärlig kunskap för att minska CO2-utsläpp vid järnframställning.
Framöver satsar man på att bygga upp fler forskningscentrum. LKABs strategi är att vara ledande inom pelletisering av järnmalm och planerar nu för etablering av ett laboratorium för pelletsforskning (AggloLab), samt i framtiden även ett experimentpelletsverk (EPP). Tillsammans med den befintliga experimentmasugnen i Luleå skulle detta ge LKAB unika möjligheter att vidareutveckla processer och produkter samt kunna leverera än mer kundspecifika produkter.

Annika Gullberg
Maria Lind