Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

LMR fixar gruvindustrins processmaskiner och grannens värmepump

Kirunaföretaget LMR AB etablerades 1995. Verksamheten har sett en enorm tillväxt de senaste åren, och utnämndes till ett av Sveriges Gasellföretag 2009 av Dagens Industri. Som ett av landets snabbast växande företag tar LMR ett stort investeringsinitiativ och man planerar bl.a. öppna nya servicekontor för kyl- och energiverksamheten.

Verksamheten för LMR är indelad i två affärsområden. Det största är service och reparation av gruvindustrins fordon och processmaskiner. Här arbetar merparten av de anställda. Det andra verksamhetsområdet omfattar service och installationer av kyl, frys och värmepumpsanläggningar med kontor i Kiruna och Gällivare.

Två starka affärsområden
Kenneth Dunbäck ansvarar för kyl och energiavdelningen, vars verksamhet startade 2005.
– Att ha två starka affärsområden har gynnat oss under den tuffa period som varit. En del av våra kunder har delvis dragit in sina investeringar, men vi ser nu att mycket kommer tillbaka. Vi har lyckats behålla vår duktiga personal tack vare att vi satsat på två olika områden i verksamheten, och framöver ser vi mycket positivt på våra huvudområdens utveckling, säger Dunbäck.
LMR står inför stora utvecklingsmöjligheter, framförallt inom kyl, frys och värmepumpar. Framöver kan det bli aktuellt med ytterligare ett par servicekontor, med start i Pajala.
– Vi har även en dialog med ett Narviksföretag som är intresserade av att inleda samarbeten med oss.

Kontrakt med de största
På LMR vill man även öka verkstadskompetensen, nu senast med en nytillträdd svetsare. Kunder som LKAB ställer höga krav på kompetensen, därför utbildar LMR medarbetarna kontinuerligt. Det kan vara tuffa kriterier, men det lönar sig alltid att hålla sig i framkant både teknik- och kunskapsmässigt.
LMR har en stor samlad kompetens inom reparation och underhåll av gruvindustrins maskiner. Idag utför man servicearbeten för LKAB, Bergteamet, Sandvik och NCC. Att man blev ett av Sveriges Gasellföretag 2009 visar även på den starka framåtanda som råder inom företaget.

Annika Gullberg
Maria Lind