Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Locklight – lågenergibelysning med hög prestanda

Motalaföretaget Locklight AB etablerades 1999 med sin första produkt, det patenterade locklight-systemet. Under åren har denna unika belysningslösning fått sällskap av en rad andra innovationer som bidrar till att göra Locklight till en framstående partner för fastighetsbolag över hela Sverige.

Det började med en relativt enkel teknisk lösning för att förbättra ljuskomforten i allmänna utrymmen. Locklight-systemet gör det möjligt att byta till lågenergilampor utan att man tappar ljuskvalitet, då man genom låssystemet får plats med en kraftigare lampa inklusive kapsling utan att behöva byta armatur.

Utmaning för fastighetsbolag
Nu när utfasningen av traditionella glödlampor är i full gång står fastighetsbolag över hela Europa inför en omfattande utmaning. Locklight gör övergången enklare tack vare sina energismarta belysningslösningar anpassade för större fastigheter, industrilokaler och offentliga miljöer.
Med Locklights lösningar slipper man som bekant byta hela armaturen, vilket ofta även innebär en ny elinstallation. Resursbesparingen, både i form av tid och pengar, är påtaglig.
Som exempel, med Osram Dulux El Longlife får man en kostnadsbesparing på 70 procent jämfört med traditionella glödlampor, och då med dubbelt så mycket ljus. Med locklight-systemet kan ingen obehörig få loss globen, vilket garanterar högsta möjliga säkerhet för lågenergilampor.

Kostnadseffektiva uppgraderingar
Locklight har en rad olika armaturer för offentliga miljöer i produktportföljen. Gatubelysning, armaturer för källar- och vindsbelysning samt speciallösningar för krävande miljöer är exempel på vad man kan erbjuda.
Locklight har även lagt ner mycket resurser på att utveckla nya produktkategorier och står idag för specialkompetens inom fjärde generationens belysningslösningar, nämligen LVD induktionslampor. Lösningen är speciellt anpassad för utomhusbruk och innebär stora energivinster.
Inom alla bostadsområden behövs ett stort antal utomhusarmaturer för att lysa upp gångvägar och parkeringsplatser, som exempel. Möjligheterna till att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt uppdatera systemen har tidigare varit begränsade.
Tack vare induktionslampan kan man nu energioptimera utomhusbelysningen för hela bostadsområden utan att behöva byta en enda armatur. Förutom den låga energiförbrukningen (en 35 W LVD motsvarar 80 – 125 W kvicksilver/natrium baserad lösning) så har LVD:n en längre livslängd och kräver därför mindre service. Om man räknar med en brinntid på tio timmar per dag så håller en LVD induktionslampa i upp till 16 år jämfört med en kvicksilver/natriumlampa som håller i runt fyra år.

God inomhusmiljö stor framtidsmarknad
För att bättre kunna svara upp mot de allt strängare kraven som fastighetsbolag ställer har Locklight utvecklat ytterligare tre verksamhetsgrenar: installation och kontroll av brandvarnare, tjänster kring avloppsrening och lösningar inom segmentet ventilation-värme.
Locklight installerar bl.a. energieffektiva fläktar och har även tillsammans med Pipe Clean Turbine System utvecklat ett program för ventilationsrensning. Marknaden för den här typen av lösningar är under stark tillväxt med tanke på att allt fler företag ser över sin inomhusmiljö. Detta främjar dels för en bättre hälsa och innebär dels möjligheter att göra betydande besparingar med tillgång till bättre system.